Kontrakter til OneCo Teksal og Siemens

Kontrakter til OneCo Teksal og Siemens
Økerntunnelen tar form i byggegropa. Når den er ferdigstøpt, skal OneCo Teksal fylle den med elektrisk utstyr og Siemens med SRO-utstyr. Bilde: Anders Haakonsen

To tunneler inngår i prosjektet: Lørentunnelen, som har en lengde på 1 215 meter, hvorav det meste går i fjell, og Økerntunnelen, som er en 320 meter lang betongtunnel. Lørentunnelen har seks felt fordelt på to løp, Økerntunnelen har fire felt.

Elektroentreprisen omfatter levering og montering av hovedtavle/fordelingstavle, fem hovedfordelinger, fire underfordelinger, belysning, nødstrøm, reservekraft, skilter og utstyr for radiosamband og mobiltelefondekning.

I dagslys skal tunnelene belyses med natrium høytrykk-armaturer i innkjøringssoner og overgangssoner. Da blir de indre sonene av tunnelene belyst med 58 watt lysrørarmaturer. Når det er mørkt, blir lysrørene den eneste lyskilden.LED-lys når ikke opp

I konkurransegrunnlaget ble elektroentreprenørene oppfordret til å gi pris på både lysrørarmaturer og LED-lys, men konklusjonen var at LED-lys ikke når opp ennå. Hvis byggherrens krav til belysning i tunnelene skulle tilfredsstilles med LED-lys, måtte armaturene stå tett i tett og ta mye plass på kabelbruene.

Elektroentreprisen omfatter også kabling og tilkobling av ventilasjonsanlegget i tunnelene, pluss levering og montering av nødstrømanlegg, reservekraft, ledelys, radiosamband, skilter og rødblink.Ferdig innen 01.10.13

SRO-entreprisen omfatter blant annet levering og montering av styringssentral med OPC-server, PLS-anlegg og styreskap, foruten bommer, mekanisk variable skilt, LED-skilt og overvåkningskameraer.

Oppdraget omfatter også kabelanlegg, fordeling og styresystem for pumpestasjon, overvåkingsutstyr for hovedfordelinger, ventilasjon og belysning, foruten nødtelefonanlegg, nødstasjoner og brannskap.

Både elektro- og SRO-jobben må være fullført innen 1. oktober 2013. De to tunnelene vil bli åpnet for trafikk kort tid etterpå.

Les mer om: