Konsoliderer i Nord-Amerika

Fra før eide Norske skog 50,8 prosent av det kanadiske selskapet. Hele 2,7 millioner tonn papir og papirmasse i produksjonskapasitet og driftsinntekter i 2000 på 15 milliarder kroner gjør Norske Skog til en betydelig aktør i Nord-Amerika.

Restrukturerer

– Med dette gjennomfører vi en omfattende restrukturering av papirindustrien i British Columbia, bare vel seks måneder etter at vi overtok aksjemajoriteten i NSCL, uttaler konsernsjef Jan Reinås i en pressemelding.

– En sammenslåing av Norske Skog Canada og Pacifica vil gi betydelige samordningsgevinster på rundt 360 millioner kroner, uttaler Russell Horner,

konsernsjef i Norske Skog Canada i den samme pressemeldingen.

Det nye selskapet skal fortsatt hete Norske Skog Canada. Selskapet vil bli den ledende produsenten av trykkpapir på vestkysten av Nord-Amerika.

Budet fra Norske Skog Canada indikerer en verdi på rundt 4200 kroner pr. tonn for Pacificas kapasitet, noe som er en attraktiv pris. Kjøpet av Pacifica vil øke resultatet i Norske Skog Canada i de første 12 månedene etter overtakelsen.

Eneste på Vestkysten

Pacifica Papers ble etablert i 1998, og omfatter to papirfabrikker som tidligere var eid av Mac Millan Bloedel, i Port Alberni og Powell River i British Columbia. De to fabrikkene har en samlet kapasitet på knapt 700.000 tonn avispapir og annet ubestrøket trykkpapir, og i tillegg 200.000 bestrøket magasinpapir (LWC).

Pacifica er den eneste produsenten av LWC på Nord-Amerikas vestkyst, og har gjennomført betydelige oppgraderinger på de to fabrikkene. I 2000 hadde Pacifica driftsinntekter på drøyt fem milliarder kroner, driftsresultat på snaut 600 millioner kroner og et netto overskudd på drøyt 120 millioner kroner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå