FAGARTIKLER

Konkurransevilkår og muskelkraft

19. jan. 2004 - 15:20

Norge er et lite høykostland i verden som trenger konkurransedyktige, nye bedrifter.

En konkurransedyktig og velutdannet befolkning er trolig landets viktigste ressurs for ny næringsutvikling.

Utfordrende rolle

Rollen som utvikler og entreprenør i nye innovative bedrifter er blant de mest utfordrende og spennende i næringslivet. Gründere skal være både spisse forskere, kunne angripe globale markeder og levere sine nye produkter/tjenester, kjenne økonomers og finansmarkedets kunster, og de skal evne å utvikle bedrifter fra noen få ansatte til sammensatte organisasjoner innenfor et legalt regime.

Det er naturligvis urimelig å forvente at enkeltpersoner skal beherske alt dette på et nivå som sannsynliggjør global suksess for en gründerbedrift. Mange av våre naboland har derfor i en årrekke utviklet innovative miljøer som tilbyr nettverk av kompetanse og kapital med formål å assistere slike gründerbedrifter. I Norge har vi kort fartstid på disse områdene: Våre titalls forskningsparker er typisk i 10-års alderen og har operert inkubatorer de siste to-fire år. Kompetent såkorn og egenkapital ble et tema i Norge på slutten av 90-årene, og de eldste norske venturefondene er ti år. I USA er dette en femti år gammel industri.

Lær av andre

Kanskje skulle vi i Norge tillate oss å lære av dem som har holdt på en stund og erfart gjennom flere livssykluser. Jeg vil nevne noen få områder for erfaringsinnhenting:

Utviklings- og driftskonsepter for forskningsparker, forretningsparker og inkubatorer.

Skatteincentiver og kompetent risikokapital for nye innovative bedrifter.

"Center of Expertise"- programmet i Finland for kompetanseheving, omstrukturering og globalisering av tradisjonelle produkter/tjenester er en suksess.

Vi tror at noe av dette ligger til grunn for regjeringens prisverdige tiltak for å utvikle en helhetlig innovasjonspolitikk. Neste trinn er å gjennomføre en helhetlig innovasjonspolitikk. Skal norsk næringsliv lykkes, må rammebetingelser for utvikling av nytt innovativt og konkurransedyktig næringsliv bli sammenlignbare med betingelser i sammenlignbare land. Dette gjelder både FoU-virksomheten, utvikling av kompetente innovasjonsmiljøer og kompetente kapitalressurser.

Muskler

Norske bedrifter må ha muskler som sine konkurrenter når de konkurrerer i markedet. Muskler består av kompetanse, nettverk og kompetent kapital. Vi må derfor stadig drive internasjonal benchmarking for at norske innovasjonstiltak og rammebetingelser skal være konkurransedyktige og attraktive. Denne konkurransefronten videreutvikles best gjennom suksessiv utvikling og forbedring av det eksisterende innovasjonssystemet - bygge sten på sten. Internasjonal erfaring tilsier at størst sannsynlighet for suksess med utvikling av nytt konkurranseutsatt næringsliv skjer i randsonen mellom FoU, kapital og det eksisterende næringsliv. Forskningsparkene befinner seg i denne sonen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.