INDUSTRI

- Konkurransetilsynet kneblet i HydroStatoil-fusjonen

Næringsminister Børge Brende. Portrett. Foto: Knut Strøm
Næringsminister Børge Brende. Portrett. Foto: Knut Strøm Bilde: Knut Strøm

Konkurransetilsynet har på eget initiativ vurdert forholdene rundt Norgeshistoriens største fusjon, HydroStatoil.

Hva de mener om fusjonen, får de imidlertid ikke lov til å si.

I forbindelse med EUs konkurransebehandling av fusjonen mellom Statoil og Hydro, sendte Konkurransetilsynet sine vurderinger i et brev til Arbeids- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, ifølge Dagens Næringsliv.

"Ikke behov"

I svarbrevet får de klar beskjed om å holde tett: "Fornyings- og administrasjonsdepartementet mener det ikke er noe behov for at norske konkurransemyndigheter gir kommentarer i saken på det nåværende stadium av Europakommisjonens saksbehandling."

- Knebling, sier Børge Brende, tidligere næringsminister og nestleder i Transport- og energikomiteen, til DN. Han påpeker regjeringens rett til å overkjøre en fagmyndighet, men liker dårlig at tilsynet nektes å komme med innspill.

Brevet fra Konkurransetilsynet til departementet ble sendt 10. april, og er unntatt offentlighet, med begrunnelse at det er del av en intern saksbehandling.

Har vurdert

Konkurransetilsynet har behov for å meddele for omverdenen at de faktisk har vært inne og vurdert fusjonen.

- Det ble satt ned en gruppe her, som har sett på saken. Man har kommet med innspill til ting en kanskje bør se nærmere på. Men i og med at dette er unntatt offentlighet, kan jeg ikke gå nærmere inn i innholdet, sier kommunikasjonsdirektør Astrid Tomassen til DN.

Tomassen opplyser at brevet inneholder "Konkurransetilsynets foreløpige konkurransemessige vurderinger".

EU ba om innspill

EU-komisjonen kunngjorde 3. mai at den ikke hadde innsigelser mot Statoils overtagelse av Hydros olje- og gassdivisjon.

Norske konkurransemyndigheter har ikke foretatt noen formell behandling av fusjonen, til tross for at den skaper et selskap som får styre 80 prosent av produksjonen og med en enorm makt som innkjøp av leverandørtjenester.

Norge kunne i henhold til EØS-avtalen bedt om å foreta hele konkurransebehandlingen på hjemmebane. Dette ble ikke gjort.

Norge ble også invitert til å komme med innspill til EUs behandling, men dette ble heller ikke gjort.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.