BYGG

Konkurransepreget dialog om Strindheimtunnelen

Løsmassetunnelen i vestre ende av Strindheimtunnelen går gjennom til dels svært dårlige grunnforhold under og ved siden av gammel, verneverdig trehusbebyggelse. (Ill.: Multiconsult/ H. Klæboe)
Løsmassetunnelen i vestre ende av Strindheimtunnelen går gjennom til dels svært dårlige grunnforhold under og ved siden av gammel, verneverdig trehusbebyggelse. (Ill.: Multiconsult/ H. Klæboe)
Anders Haakonsen
22. des. 2008 - 14:59

onkurransepreget dialog er en ny anskaffelsesprosedyre som innebærer at entreprenørene legger fram egne forslag til hvordan en oppgave skal løses. Byggherren velger ut de beste forslagene etter dialog med entreprenørene. Hensikten med dialogen er å verifisere gjennomførbarheten og eventuelt modifisere forslagene. Etter dialogen blir entreprenørene invitert til å gi pris på egne konsept. De får ingen informasjon om hva konkurrentene har foreslått.

Når avgjørelsen tas, skal det legges vekt på alle forhold som angår prosjektet, ikke bare pris. Når det gjelder Strindheimtunnelen, vil man legge stor vekt på konsekvensene for omgivelsene. Deler av løsmassetunnelen skal gå gjennom dyp og veldig bløt kvikkleire under og i nærheten av gammel, verneverdig trehusbebyggelse.

- Hensikten med konkurransepreget dialog er å gjøre nytte av entreprenørenes erfaring og kompetanse for å finne optimale løsninger. Vi håper at dette skal gi dem motivasjon, sier prosjektleder Harald Johnsen.

Fristen for å søke om prekvalifisering ble opprinnelig satt til 12. januar, men etter oppfordring fra entreprenører er den nå utsatt i 11 dager.

Strindheimtunnelen blir 2,4 km lang. Den inngår i parsellen Nidelv bru-Grillstad som igjen er en del av prosjektet E 6 Trondheim-Stjørdal.

Det meste av fjellsprengingen vil bli utlyst senere. Den første entreprisen omfatter arbeid i og omkring den vestre delen av tunnelen, blant annet kryssing av jernbanen og etablering av et vanntett trau for vegarealer vest for tunnelen. Men det er løsmassetunnelen som vil legge beslag på det meste av ressursene. Av en antatt kostnad på 650 millioner kroner vil 80 prosent gå med til den.Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.