Kongen blant sensorer

Temperatursensorer er med god margin de mest brukte i prosess.

Kongen blant sensorer
Rita Refvik fra Endress + Hausser med temperatursensorer. Sensorene skjuler og beskytter selve sensoren, som er festet innvendig i en hul hylse. Bilde: Joachim Seehusen

Temperatursensoren er selve kongen blant sensorene. Det viser tall fra Endress + Hausser, som ble lagt frem under et felles seminar med Phoenix Contact, Rittal og Eplan.

Rita Refvik, produktspesialist for trykk og temperatur hos Endress + Hausser la frem forholdstall som illustrerer dominansen for sensorer knyttet til prosess.

• Temperatur: Trykk = 7 : 1

• Temperatur: Flow = 14 : 1

• Temperatur: Level = 2.3 : 1

• Temperatur: Ledningsevne = 20 : 1

Tallene gjelder hele verden, og vil variere sterkt fra land til land og fra bransje til bransje.

Refvik forteller at Endress + Hausser alene produserer mer enn 175 000 temperatursensorer hvert år, og antallet er økende. Prisen varierer fra noen få kroner til en halv million kroner for de mest avanserte som blir benyttet i reaktorer og i olje- og gassindustrien.

Les om: De fire vanligste industrielle målingene

Måler motstand i platinum

Et stadig høyere antall av temperatursensorene er en type som består av en tynn spole av platinum der motstanden endres proporsjonalt med temperaturen. Tidligere ble både nikkel og kopper brukt mer, nå overtar platinum.

Det finnes tre standarder for platinumsensorene, PT100, PT500 og PT1000. Tallene angir motstand i ohm ved 0 grader celsius.

– PT100 er den eneste som er standardisert og dermed likt over hele verden og også den som er mest benyttet, sier Refvik.