ENERGI

39 konfliktsaker venter etter Fosen: – Samiske områder spises opp bit for bit

– Ganske mange områder i Sápmi er preget av inngrep fra før. Det er et spørsmål hva man tåler, sier reineier og sametingspolitiker Maja Kristine Jåma.

– Hytteutbygging, kraftlinjer, turisme og veier; alt dette er inngrep som eter opp landet bit for bit, sier reineier og politiker Maja Kristine Jåma.
– Hytteutbygging, kraftlinjer, turisme og veier; alt dette er inngrep som eter opp landet bit for bit, sier reineier og politiker Maja Kristine Jåma. Illustrasjon: Ina Andersen

– Generelt er det et stort press, det kommer saker på løpende band nå. Når Energikommisjonen kaller rapporten sin «Mer av alt raskere»… da kan vi bare forberede oss på mer interesse i samiske områder. Det er jeg bekymret for, sier Maja Kristine Jåma.