PROSJEKTER

Konfliktnivået for høyt på veiene

Konflikter, frustrasjon og hensynsløse bilister. Det er syklistenes opplevelse av norsk trafikk.

Syklist langs trafikkert vei.
Syklist langs trafikkert vei. Foto: Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet.
Thor SøndenaaJournalist
18. juli 2023 - 16:12

– Det er for høyt konfliktnivå mellom syklister og bilister, og det liker vi dårlig. Manglende samspill og irritasjon mellom trafikanter kan lett føre til farlige situasjoner og ulykker, og er dermed et problem i seg selv, sier Paal-Gunnar Mathisen, spesialrådgiver i Trygg Trafikk. En ny undersøkelse utført av YouGov på vegne av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring, har kartlagt norske syklisters opplevelse av å ferdes i trafikken. 

Et malmtog sporet av på Ofotbanen lørdag kveld.
Les også

Tre avsporinger på to måneder – undersøker mulig sabotasje

Behov for å skille ulike grupper trafikanter fra hverandre

Blant de som har syklet minst én gang det siste året svarer nærmere 5 av 10 – 47 prosent – at de opplever at bilistene ikke tar nok hensyn.

Av de som har syklet det siste året er det hele 27 prosent, altså nærmere 3 av 10, som har opplevd konflikter med biler de siste 5 årene.

Bruken av elsparkesykkel har eksplodert de siste årene, noe som også har skapt en rekke problemer i trafikken, spesielt i de store byene. 11 prosent av syklistene svarer at de har vært i konflikt med elsparkesyklister i løpet av de siste fem årene. I Oslo svarer hele 19 prosent at de har det. Men blant elsparkesyklister svarer hele 1 av 4 – 24 prosent – at de har opplevd konflikt med fotgjengere i løpet av de siste 12 månedene, og nær like mange sier de har vært i konflikt med bilister.

Spesialrådgiver i Trygg Trafikk, Paal Gunnar Mathisen <i>Foto:  Trygg Trafikk</i>
Spesialrådgiver i Trygg Trafikk, Paal Gunnar Mathisen Foto:  Trygg Trafikk

– Konfliktnivået mellom syklister og biler er altfor høyt. Syklende har rett til å føle seg trygge i trafikken, og dette viser tydelig at det er behov for å skille trafikantgruppene fra hverandre. Konflikter hører ikke hjemme i trafikken, det er et sted hvor vi skal vise hensyn til andre trafikanter, sier Mathisen.

Nye regler for elsparkesykler

– Altfor mange elsparkesyklister forholder seg ikke til at kjøring på fortau skal skje på fotgjengernes premisser, noe som har ført til et høyt konfliktnivå. Mange fotgjengere har også blitt påkjørt og skadd. Fortauene er for fotgjengere, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov å kjøre der. Aller helst ønsker vi et forbud for kjøring på fortau, men det er å håpe at de nye reglene som nylig er innført bidrar til å dempe slike konflikter, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Nasjonal tiltaksplan

Det er en politisk ambisjon å øke omfanget av gåing og sykling. Dette gjelder særlig i de største byområdene, der dette er knyttet til nullvekstmålet. Økt gåing og sykling vil gi mange fordeler, blant annet bedre folkehelse, mindre helseskadelige utslipp og reduserte utslipp av klimagasser, heter det i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022 – 2025.

I Meld. St. 20 (2020-2021) NTP 2022-2033 er det lagt til grunn en ambisjon om at «målet om økt gang- og sykkeltrafikk skal nås uten at dette fører til flere drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister».

Bildet viser en Actibump fallem i Bergen i 2020, men ikke det samme stedet som sykkelrittet fant sted. I gul vest fylkesordfører Jon Askeland, og på sykkel samferdselspolitker Marthe Hammer, som antakeligvis ikke veltet i fartsdumpen i forbindelse med at bildet ble tatt.
Les også

Ny teknologi sørget for sykkelvelt

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.