NETTARKIV

Kompliserte betjeningsinstrukser

Mange årsaker til feil drift er blant annet uforståelige styreenheter. Hvorfor skal for eksempel betjeningsinstruksen være verre å forstå enn betjeningsinstruksen til en videomaskin?

Sjøvold vet også at når et byggeprosjekt sprekker, er ventilasjonsanlegget den første posten som reduseres. Fremtidig drift tas det aldri hensyn til i byggeprosjekter heller. Det siste eksempelet jeg var bort i, er en barnehave som åpnet i fjor høst.

Byggeprosjektet sprakk og oppvarmingssystemene lider av det. Det er sju–åtte elektriske gulvvarmeanlegg med individuelle tidsur uten samarbeid med ventilasjonsanlegget. Ukeurene står i skap rundt om. Rytterne er små og plundrete å bruke. Og den som ikke har sett et tidsur før, har ingen sjanse til å justere disse. Styreenheten har en betjeningsinstruks så komplisert å forstå at jeg mistenker at den er skrevet av en fagidiot til en annen.

Dessuten; alle slike uforståelige styreenheter er flinke med røde lys, men ennå har jeg ikke sett noen som blinker rødt når varmegjenvinneren ikke er med.

På samme måte som sanitasjonsprofessor Oddbjørn Sjøvold kan jeg ramse opp tilfeller der kilowattimene tar andre veier enn der vi har bruk for dem.

Ille er det i ventilasjonsanlegg og like ille er det i fyrrom. Eksemplene på feil drift er mange. Jeg nevner manglende vannbehandlingsanlegg, radiatorer/ batterier er halvfulle av svart gørr. Dårlig isolerte rør/ installasjoner som avgir så mye varme at egen tilluftsvifte er montert. I et graverende tilfelle ble kjøling i fyrrom montert for sikkerhets skyld. Åpne reservekjeler. Feiljusterte termostater på flertrinns oljebrennere. Vaktmester som ikke aner hvor og eller hvordan han regulerer shuntene. Slarkete luftspjeld på oljebrenner. Obligatoriske termometre mangler. Sirkulasjonspumper som er i drift året rundt. Osv. osv. Betjeningsinstrukser på enkelte klimakompensatorer er neimen ikke så gode å forstå, de heller.

Jeg kjenner til tilfelle hvor et boligsameie ønsket bistand fra e-verkets enøk-konsulent. Han gjorde nok jobben sin pliktoppfyllende – på den bygningsmessige siden riktignok, derimot var han aldri innom fyrrommet!! Og der i fyrrommet reduserte sameiet energiforbruket sitt med

30-35 prosent på et senere tidspunkt med forholdsvis enkle inngrep.

Som professor Oddbjørn Sjøvold erfarer jeg uvitenhet og manglende kunnskaper fra vaktmester til ingeniører på forskjellige nivåer.

Summa summarum, når sentralvarme- og ventilasjonsanlegg er i optimal energiriktig drift, slipper vi medieoppstyr når kvikksølvet drar seg nedover, og ganske sikkert sparer vi kraftverkene og vi reduserer kraftimporten fra våre naboland.

Per Sundby, Snarøya

Les mer om: