Komplisert kryssing av jernbanen i Trondheim

Trondheim kommune ber om pris på omlegging av en kommunal veg. Strekningen er ikke mer enn 400 meter lang, men en kulvert under jernbanen gjør dette til et krevende prosjekt. Anbudsfristen går ut 1. februar.

Kulverten under jernbanesporene til venstre på bildet vil gjøre vegomleggingen til en komplisert oppgave. Sporene blir lagt i bue mot høyre mens kulverten blir støpt.
Kulverten under jernbanesporene til venstre på bildet vil gjøre vegomleggingen til en komplisert oppgave. Sporene blir lagt i bue mot høyre mens kulverten blir støpt. Bilde: Multiconsult
16. des. 2016 - 01:44

Johan Tillers vei er navnet på den kommunale vegen. Den ligger i bydelen Heimdal sør for sentrum. Vegen er en viktig adkomstveg til E6, men den er lite egnet til å ta unna trafikken.

Nå kommer en helt ny forbindelse. Å etablere kulverten under jernbanen blir en formidabel oppgave. Den blir nesten 30 meter lang, bredden vil variere mellom 13 og 20 meter og fri høyde skal være 4,9 meter.


Dårlig grunn

Grunnen er dårlig. Den består av forskjellige slags løsmasser. På det meste må det graves ut til 12 meters dybde. En vesentlig del av de utgravde massene er forurenset og trenger spesialbehandling.

Ved krysningspunktet har Dovrebanen to spor. Dessuten går det et spor til en godsterminal. Alle tre sporene skal være tilgjengelige i byggeperioden. For å få plass til byggegropen blir sporene lagt i en bue mot øst. Etter at kulverten er ferdig, skal de legges tilbake igjen. Spuntingen blir omfattende.

135 millioner kroner blir entreprisekostnaden, hvis byggherrens overslag stemmer.

Flere bygninger rives


Den nye vegstrekningen får to felt og et fortau. Det vestlige endepunkt blir en rundkjøring i fylkesveg 900, det østre blir det nåværende krysset mellom Johan Tillers vei og Industriveien. Det skal omgjøres til en rundkjøring.

En del bygninger står i vegtraséen. Riving av dem inngår i entreprisen.

Omleggingen av Johan Tillers vei er prosjektert av Multiconsult og finansiert gjennom Miljøpakken. I november 2018 skal jobben være fullført. Vegstrekningen som den erstatter går i en smal bru over jernbanesporene. Denne strekningen blir forbeholdt fotgjengere og syklister i framtida.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.