ARBEIDSLIV

Kompetanse i alle ledd

Bransjeinstituttet Norconserv i Stavanger tredoblet sin omsetning innenfor kursvirksomhet fra 1999 til 2000. Forskningsleder og sivilingeniør Torstein Skåra venter en betydelig økning også i år.

– Bransjen har skjerpet fokusering av hygiene betraktelig de siste årene. Bedriftene er opptatt av å bevare kvalitet, unngå utbrudd av sykdomsfremkallende bakterier og lære opp den enkelte ansatte, forteller Skåra.

Superhygiene

Norconserv driver med forskning, utvikling og opplæring innen næringsmiddelteknologi og foredling av marint råstoff. Kompetansesenteret opererer i hele verdikjeden, fra råstoff til konsumferdig vare.

– Kundemassen har blitt større, og vi har fått nye bransjer inn. Eksempelvis catering og storkjøkken i offshoresektoren, forteller Skåra.

Bransjeinstituttet møter den økte pågangen fra medlemsbedrifter med en ny kursrekke til høsten. Superhygienisk produksjon, renromsteknologi, hygienisk design, bedre konservering, ubrutt kjølekjede og mer intelligent emballering er utfordringer næringsmiddelsektoren står overfor. Store deler av industrien er eksportrettet, og opererer i et internasjonalt marked med strenge kvalitetskrav.

Opplæring innen hygieneteknikk bidrar til en stor del av omsetningsøkningen til Norconserv. Næringen er særlig opptatt av å oppgradere den formelle kompetansen innen hygieneforhold, konserveringsteknikker og emballering, opplyser Skåra.

Bransjeinstituttet står videre bak en kursrekke i Kina. På oppdrag fra Eksportutvalget for fisk (EFF) har Gastronomisk institutt og Norconserv organisert opplæring for importører, distributører og supermarkedkjeder, for å sikre at norsk råstoff behandles på riktig måte og ikke skader renommeet for god kvalitet.

Mer forbrukerrettet

Næringsmiddelindustrien har tradisjonelt vært fattig på formell kompetanse, med rundt regnet én akademisk utdannet pr. 100 ansatte. De siste årene har dreid fra produksjonsorientering til forbrukerorientering, og innslaget av kompetansearbeidsplasser har økt betraktelig.

– I dag er næringsmiddelsektoren langt mer opptatt av kvalitet, salg og markedsføring, samt foredling og utvikling av mer brukervennlige produkter og pakninger. Dette krever økt kompetanse i alle ledd, sier bedriftsrådgiver Målfrid Rønnevik i Næringsmiddelindustriens landsforening (NBL).

Ny tenkemåte

Gilde er blant dem som er med på utviklingen:

– Kjøttbransjen har ganske mye høyere lanseringstakt for nye produkter nå enn for bare fire–fem år siden, forteller utviklingsdirektør Ragnhild Solheim i Gilde Norge, som har ansvar for produktutvikling og kvalitet.

– Vi har vært nødt til å lære å jobbe på en annen måte. I tillegg til selve fagkunnskapen, som stadig krever oppdatering og vedlikehold, må vi kunne marked, forbruker og prosjektarbeid. Ikke minst må vi kunne bruke dataverktøy, fremholder Solheim.

Kompetanseløft får medarbeiderne i Gilde Norge fra en blanding av korte seminar, formell videreutdanning og skreddersydde opplæringsprogram som bedriften kjøper utenfra. – Opplæringen er blitt mer strukturert og planlagt enn hva den var tidligere, sier Solheim.

Les mer om: