Kompakt kjekkas

Sivilingeniør J.F. Knudtzen lanserer mengdemåleren Ifm Electronic SM9000.

Kompakt kjekkas
Magnetisk mengdemåler med flere utgangssignaler og overvåking av tomt rør. Bilde: Ifm Electronic

Den måler både mengde og temperatur, samt totalt volum, i en og samme enhet.

 

Sensorene bruker et magnetisk-induktivt måleprinsipp, og kan måle væsker med konduktivitet større enn 20 μS/cm. Instrumentet kan måle mengder i 2 toms rør, opptil 600 l/min.

 

Den skal ha enkel programmering av parametere ved hjelp av trykknapper og display. Måleren har konfigurerbare utganger, som kan være analog, binær, puls eller frekvens.

 

En integrert funksjon for «tomt rør» er på plass. Måleren har også mulighet for simulering av utgangen, som angivelig gjør igangkjøring og testing enkelt. Sensorene egner seg blant annet til applikasjoner innenfor overvåking av vann, kjølevann, drikkevann, vannbaserte vaskemiddelemulsjoner mm.