ENERGI

Kommunestyre snudde om vindkraft – utbygging fortsetter likevel

Trass i at Sandnes kommune har klaget på vindkraftverket på Vardafjellet, fortsetter utbyggingen. KS reagerer kraftig og ber oljeministeren sette foten ned.

Også i Sandnes vekker vindkraftplaner nå protester – selv om kommunestyret tidligere har gitt grønt lys. Illustrasjonsbildet er fra Smøla.
Også i Sandnes vekker vindkraftplaner nå protester – selv om kommunestyret tidligere har gitt grønt lys. Illustrasjonsbildet er fra Smøla. Foto: Bjørn Iuell, Statkraft
25. okt. 2019 - 15:55

– Denne klagen må få oppsettende virkning, og vår sterke oppfordring er at myndighetene stanser byggingen. Dette er en helt urimelig overkjøring av kommunen, sier områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, til NTB.

Han mener saken er av prinsipiell karakter og et skoleeksempel på at konsesjonssystemet ikke virker.

– Hva betyr kommunenes adgang til å klage når dette i realiteten ikke får noen betydning? Dette rammer kommunenes rettssikkerhet og er definitivt noe oljeministeren bør se på, sier Eide.

Langvarig strid

Strid rundt vindkraft på land har gitt storm i kastene i norsk energipolitikk. Nylig måtte regjeringen skrinlegge forslaget til en nasjonal rammeplan for vindkraft, og en rekke steder vokser motstanden mot allerede planlagte vindkraftverk.

Vindkraft i Sandnes

  • I 2013 sa bystyret i Sandnes ja til planene om et vindkraftverk på Vardafjell.
  • I 2014 fikk selskapet Vardafjell Vindkraft AS, som eies av HybridTech AS og Nordisk Vindkraft AB, konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 30 megawatt.
  • Kraftverket skal ligge i et planområde på rundt 1,9 kvadratkilometer mellom Noredalen og Søredalen øst i Sandnes. Med full utbygging kan vindkraftverket produsere i underkant av 90 gigawattimer (GWh) strøm årlig, tilsvarende årsforbruket til rundt 4.500 husstander.
  • Konsesjonsvedtaket ble påklaget, men ble stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) i mars 2017.
  • I begynnelsen av oktober i år sendte Sandnes kommune en ny klage til NVE med krav om en ny vurdering av konsesjonen til Vardafjell Vindkraft. Ifølge kommunen er flere lover brutt i tildelingen. Klagen er ikke behandlet.
  • Samtidig søkte Vardafjell Vindkraft om å få endre turbintype. Søknaden er nå sendt på høring.

(Kilder: NVE, Stavanger Aftenblad)

Et av dem er vindkraftverket på Vardafjellet utenfor Sandnes. I begynnelsen av oktober sendte kommunen en klage til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) der de hevder at utbyggingen bryter med både forvaltningsloven, energiloven og naturmangfoldloven.

Men trass i klagen tillater NVE at arbeidet med vindkraftverket skrider fram.

– Dette er helt utenfor vår kontroll. Vi har heller ikke hørt noe fra NVE, men blir informert om saken gjennom mediene, sier rådgiver Gorm Lybeck Kjernli i Sandnes kommune til NTB.

Ifølge NVE gjelder klagen vedtak som er truffet i 2017 og 2018, og de vurderer nå om klagen kan realitetsbehandles på grunn av klagefristen.

– Vi vil ikke ta stilling til oppsettende virkning før dette er avklart, sier seksjonssjef Øyvind Leirset.

Brev til Freiberg

KS sendte fredag et brev til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) om saken. Der påpekes det blant annet at dersom NVE ikke gir oppsettende virkning i klagesaker, vil skaden allerede være skjedd når klagen er ferdig behandlet.

– Det er jo helt naturlig at man utsetter bygging inntil en klage er behandlet. Noe annet er uklokt, sier KS-styreleder Gunn Marit Helgesen til NTB.

Ifølge KS er det et problem at vindkraftkonsesjonene er knyttet til energiloven og ikke plan- og bygningsloven.

– Det går ofte betydelig tid fra konsesjon blir gitt til byggingen settes i gang. Da kan store endringer skje som kommunene ikke råder over. Dette bør endres. Her snakker man jo om faktisk arealdisponering, påpeker Eide.

Krever ny vurdering

I Sandnes har det skjedd en rekke endringer av vindkraftprosjektet på Vardafjell etter at konsesjonen ble gitt i 2014. Blant annet vil de planlagte turbinene bli langt høyere, og det er gjort en rekke endringer i miljø-, transport- og arbeidsplanen (MTA).

Kommunen er særlig kritisk til at dette vil føre til nye problemer rundt blant annet støy og lyssetting, noe kommunen ikke fikk vite om før naboene klaget. I verste fall kan 99 boliger bli plaget av støy over tillatt grense, mens mastene blir så høye at de må utstyres med sjenerende, blinkende lys.

Ordfører Stanley Wirak (Ap) erkjenner at kommunen ikke bare kan trekke tilbake en konsesjon som er gitt.

Helge Ingstad, her ved skadestedet i Øygarden i november 2018.
Les også

Fem år siden Helge Ingstad-ulykken:: – Preger oss fortsatt

– Vil følge opp

– Men dersom konsesjonen er gitt på feil premisser og på grunnlag av gal informasjon, er det noe helt annet. Våre fagfolk mener at byggingen ikke skjer i henhold til konsesjonen som er gitt, sier Wirak til NTB.

– Dette kommer vi til å følge opp videre og sørge for at byggingen skjer i henhold til gitt konsesjon. Noe annet vil vi ikke godta, sier ordføreren.

Utbyggerselskapet har ingen inntekter, ifølge Regnskapstall.no. Vardafjellet Vindkraft AS har tidligere hatt to eiere; hovedaksjonæren er et selskap som igjen har svenske eiere, mens en tredel eies av et norsk selskap som via ulike eierselskaper kontrolleres av tre privatpersoner med adresser i Østfold. Men ifølge den nyeste årsmeldingen eies alle aksjer nå av det svenske selskapet Nordisk Vindkraft AB. Ifølge tjenesten proff.se har dette selskapet drevet med underskudd i flere år, fram til nyeste regnskapsår der det ble et overskudd på 12 millioner svenske kroner.

Selskapet Vardafjelet Vindkraft hadde ved nyttår en negativ egenkapital på 24 millioner kroner.

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.