Kommunene har ikke nødstrøm

Hver sjette norske kommune mangler strøm dersom strømnettet streiker. Situasjonen er verst i fylkene Oslo og Akershus, Troms og Østfold. Nylig var hele Karlsøy kommune i Troms helt uten strøm, men da ble viktige institusjoner sikret strøm ved hjelp av innleide nødaggregater. Det er ikke situasjonen for flere andre kommuner i fylket, skriver Nationen. I Troms har en av fire kommuner ikke noen alternativ måte å skaffe strøm på dersom kommunene mister den vanlige strømforsyningen gjennom strømnettet, viser en undersøkelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). MS

Les mer om: