PROSJEKTER

Kommunen fikk viljen sin: Vegvesenet utreder dyrt alternativ etter spørretimedebatt

Viker-korridoren vil bety lenger vei og mer tunnel, men sparer jordbruks- og næringsarealer.

De fire aktuelle korridorene for den nye E134-strekningen fra Dagslett til påkoblingen mot E18 øst for Drammen. Viker-korridoren går lengst til høyre på kartet. Stiplet linje betyr tunnel. Heltrukket linje er vei i dagen.
De fire aktuelle korridorene for den nye E134-strekningen fra Dagslett til påkoblingen mot E18 øst for Drammen. Viker-korridoren går lengst til høyre på kartet. Stiplet linje betyr tunnel. Heltrukket linje er vei i dagen. Ill: Statens vegvesen
27. jan. 2020 - 10:45

Planprogrammet for den siste strekningen av E134 før påkoblingen til E18 ved Drammen er nå sendt ut på høring, og det foreslås å utrede fire trasé-korridorer.

Tre av dem - Jensvoll-, Vitbank- og Huseby-korridorene - følger omtrent samme linje sør i planområdet, og kobles på E18 nede ved Drammensfjorden.

Den fjerde traseen - Viker-korridoren skiller seg ut ved at den er betydelig lengre enn de tre andre, samtidig som det aller meste av traseen går i tunnel. Påkoblingen til E18 skjer dessuten lenger nordøst, i bunnen av Lierbakkene.

Les også

Fem nye asfaltkontrakter fra Statens vegvesen på til sammen 190.000 tonn

Kolberg tok saken

I utgangspunktet ville ikke Vegvesenet gå videre med dette alternativet.

– Vegvesenet foreslo opprinnelig å ta dette alternativet ut, fordi det vil gi en dyrere og lengre vei, og fordi den lengre veien innebærer dårligere trafikantnytte for de som skal fra E134 til Drammen, forteller Vegvesenets prosjektleder Nils Brandt til Veier24.

Den siste biten av dagens E134 inn mot E18 skal oppgraderes. <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
Den siste biten av dagens E134 inn mot E18 skal oppgraderes. Foto:  Statens vegvesen

Det var Lier kommune som hadde lansert Viker-korridoren, blant annet fordi de andre alternativene etter kommunens syn hadde for store negative konsekvenser for jordbruks- og næringseiendommer.

Da Vegvesenet gjorde det klart at de ikke ville utrede alternativet, og kunne komme til å overkjøre kommunen som planmyndighet ved å få laget en statlig reguleringsplan for tiltaket, tok Arbeiderpartiets Martin Kolberg, som kommer fra Lier, saken opp i Stortingets spørretime 22. mai i fjor. Han bad daværende samferdselsminister Jon Georg Dale svare på om han kunne akseptere Vegvesenets holdning til lokale beslutningsprosesser.

Dale gjorde det klart at han mente Statens vegvesen burde forholde seg til kommunene som planmyndigheter - selv om det i dette tilfellet var en fare for at det kunne gå ut over fremdriften i prosjektet om et fjerde alternativ skulle utredes.

Første juli fikk Vegvesenet brev fra Samferdselsdepartementet med pålegg om å ta med også Viker-alternativet i den videre planlegginga, og nå er planprogrammet for kommunedelplanen på strekningen E-134 Dagslett-E18 sendt ut på høring med alle fire alternativer med.

Tretten bru fotografert samme dag som den kollapset, 15. august 2022. Brua levde i ti år før den kollapset som følge av en blokkutriving, ifølge Havarikommisjonen.
Les også

Mener tilsvarende brukollaps kan skje igjen

Folkemøter og åpent Vegvesen-kontor

I forbindelse med framleggingen av planprogrammet blir det arrangert åpne møter på Hegg skole i Lier og ROS Arena i Spikkestad 5. og 6. februar, mens Statens vegvesen vil ha åpne kontordager på Gullaug i Lier 11. og 12. februar.

Planprogrammet, med detaljer om de fire alternativene, er også lagt ut på prosjektets hjemmesider.

Fristen for å komme med innspill til planprogrammet er satt til 8. mars.

Denne laderen fra Kverneland Energi kan flyttes med personbil. Ladeenheten som Vegvesenet er ute etter i denne konkurransen er større: En container på ti eller 20 fot.
Les også

Vegvesenet ble felt på regnefeil

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.