SAMFUNN

Kommune-pirater

Totalt måtte hele 92,1 prosent av kommunene foreta tilpasninger for å bli rett lisensiert. BSA og KS inngikk våren 1999 et samarbeid for å sikre rettmessig bruk av programvare i norske kommuner. 76 av landets kommuner inngikk avtale med BSA om rettmessig bruk av programvare. Kun seks var rett lisensiert innen de krav som ble satt for å få lisensrevisjonen. En kommune betalte nesten 2,5 millioner kroner for å bli rett lisensiert.

– Det er skremmende at så mange som ni av ti kommuner som deltok bruker programvare uten lisenser. Jeg hadde ikke forventet et så dårlig resultat, sier Eilert Hanoa, formann i BSA Norge. Han tror ikke situasjonen er noe bedre i de kommunene som ikke deltok i kampanjen. (kas)

Les mer om: