NETTARKIV

Kommunalteknisk samling

Det er ikke registrert noen negative kommentarer til at Kommunalteknikk 2003 arrangeres på Lillestrøm og ikke i Oslo. Tvert imot er utstillerne opptatt av at Varemessen holder en høy standard. Nærmere 200 utstillere er påmeldt.

God seminarpakke

Generalsekretær Per Næss i Norsk kommunalteknisk forening mener seminarprogrammet i år er så godt at det borger for stor oppslutning. Det avholdes en rekke seminarer både 6., 7. og 8. mai. Første foredragsserie styres av Norvar som spør om VA-anleggene har evig liv. Med utgangspunkt i gjenanskaffelsesverdien på 400 milliarder kroner på norske VA-installasjoner, vil en rekke innlegg se på hvordan disse anleggene best kan vedlikeholdes og ivaretas.

Samme dag holder Direktoratet for sivilt beredskap en kommunal topplederkonferanse om samfunnssikkerhet. Der blir både interkommunalt samarbeid og det kommunale trusselbildet tatt opp. Dessuten får Klepp kommune på Jæren Beredskapsprisen for 2002. Kommunen har lenge arbeidet med skade- og ulykkesbegrensende arbeid og etablert allianser med andre aktører innen samfunnssikkerhet.

Samfunnssikkerhet tas også opp innen helse og planlegging og Norsk Brannbefals Landsforbund benytter muligheten til å få kommunene i tale om hvor grensene går for innsatsmannskap når liv kan reddes. Hvor ligger ansvaret? Her blir det synspunkter mot både jus og moral.

Ellers er det spredt godt ut med faglige innlegg om blant annet fremtidig drift og vedlikehold av kommunale veger og konkurranseutsetting av VA-drift. Hvilke muligheter finnes innen utnyttelse av biogass fra avfall, slam og usorterte restprodukter, grunnforurensning - og på byggsiden er det planlagt et seminar om estetikk og arkitektur.

Målrettet utstilling

Utstillingen vil i hovedsak dreie seg om avfall og gjenvinning, brann, sikkerhet og beredskap, offentlige bygg og anlegg, plan og byggesak, informasjonsteknologi, kart og geodata, utemiljø og veg, parker, idrett og grøntanlegg og i tillegg vannforsyning og avløp.

Medarrangører for messen er EBA bransjeforening for landets ledende entreprenører. Dermed blir det en fullstendig kjede fra utstyrsleverandører via entreprenørene til bestillerne. Og en viktig del av arrangementet blir offentlig-privat samarbeid.

Miljø og tekniske fag dekkes godt i år gjennom samarbeid med flere organisasjoner. De har en rekke seminarer dagen før utstillingen åpner - og parallelt med utstillingen.

Det blir også anledning å stille ut utendørs. Med faste dekker, strøm, vann og avløp er området velegnet for store maskiner - og til demonstrasjoner.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.