INDUSTRI

– Kommunalt ran av råstoff

– Det er et ran av råstoff fra kommunene. Dette er verdier som kan brukes, men vi får ikke konkurrere på like vilkår, sier Thoralf H. Thorsen.

Thorsen er bransjesjef for gjenvinningsbransjen i Norsk Industri.– Rammer verdiskapingen

Det har mange år pågått en kamp mellom det private næringslivet og kommunene om tilgangen til søppelen vår. I dag er det kommunene som har ansvar for håndtering av husholdningsavfall.

– Vi kan tape både verdiskaping og industrialisering. Store volum av avfall må inn i store gjenvinningssystemer, som vi finner i bedrifter i prosessindustrien, smelteverk og i papirindustrien. Det er svært positivt for miljøet at industrien bruker råstoff basert på avfall, sier bransjesjefen i Norsk Industri. Han viser til at EU er klar på at materialgjenvinning av avfall er mer verdifullt enn energiutnyttelse.Store verdier

Thorsen understreker at Norsk Industri har vært en pådriver for å få til et deponiforbud. I Sverige er det for lengst innført.

– Det er miljøpolitisk fornuftig å stramme inn deponipraksisen. Det er et billig klimapolitisk tiltak. Samtidig som det ligger store verdier i dette avfallet. Store verdier har de siste årene havnet på fyllplasser de siste årene. Det kunne vært unngått.Drakamp

Det har vist seg vanskelig for private aktører å investere i nye forbrenningsanlegg.

– Det bygges knapt noe annet enn kommunale forbrenningsanlegg som i prinsippet er risikofrie ved at innbyggerne i kommunene finansierer det over renovasjonsgebyret, sier konsernsjef i Veolia Miljø AS, Anders Nygaard.Usikkerhet

Han understreker at næringslivet er avventende fordi regjeringen ennå ikke har lagt frem retningslinjer for deponiforbudet.

– Det skaper usikkerhet i forhold til investeringene. Vi kan nemlig ikke bygge på grunnlag av penger fra renovasjonsgebyrer. Vi må bygge på grunnlag av inntekter fra kunder. I næringslivet lever vi av inntekter fra kunder, mens våre kommunale konkurrenter også lever av abonnenter.– Kommunene jukser

Konsernsjefen etterlyser like vilkår:

– Myndighetene sørger for at vi kan jobbe under rettferdige rammebetingelser og på like vilkår. Det er ikke tilfelle i dag. I store byer som Bergen og Trondheim blandes roller og oppgaver mellom kommunenes monopolaktivitet på husholdningsavfall og konkurranseaktivitet på næringsavfall. Det er ganske utrolig. Det er jo juks.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.