IT

Kommunal teknohverdag

MASTEROPPGAVE: Svein-Erik Hjerpbakk har avlag mastergrad i kunnskapsledelse ved Copenhagen Business School. Han skrev oppgave om i hvilken grad ungdommens teknologi kunne tas i bruk i dagens arbeidssituasjon.
MASTEROPPGAVE: Svein-Erik Hjerpbakk har avlag mastergrad i kunnskapsledelse ved Copenhagen Business School. Han skrev oppgave om i hvilken grad ungdommens teknologi kunne tas i bruk i dagens arbeidssituasjon.

Hemnes kommune har kommet i medias søkelys på grunn av sine uheldige investeringer med "råd" fra Terra.

Men det skjer andre ting i kommunen som er langt hyggeligere og kanskje mer framtidsretta.

Kjappe meldinger

Enhetslederne og rådmannen i Hemnes kommune har tatt i bruk MSN (Windows Live Messenger).

De har fått en ny hverdag takket være masteroppgaven til Svein-Erik Hjerpbakk.

– Øyeblikkskommunikasjon er uvant i jobbsammenheng, men vil garantert komme mer og mer. Når en ny generasjon gjør sitt inntog i arbeidslivet, vil det sannsynligvis være et krav, sier Hjerpbakk.

Se på ungdommen

Han viser til den svenske forskeren Per-Hugo Skärvad som sier at ungdoms verdivurderinger er indikasjoner på hva framtiden vil bringe. Vurderingene fra ungdomstiden blir brakt inn i voksenlivet og ikke minst i arbeidslivet.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys har satt ut et prosjekt på anbud der Facebook og YouTube skal granskes med tanke på utvikling av nye kommunikasjonsløsninger i offentlig sektor. Med Hjerpbakks prosjekt får hun allerede nå en indikasjon:

– Med MSN kommuniserer vi mer med hverandre, både formelt og uformelt, konkluderer ansatte i kommunen.Hierarkiet flater ut

– MSN fungerer som sosialt lim mellom de ansatte. Det blir en møteplass og et supplement til SMS, e-post og telefon, men det fremmer en annen og ny type kommunikasjon, sier Hjerpbakk.

Kontinuerlig kommunikasjon fører til bedre informasjon og bedre forståelse for ulike situasjoner.

– Dessuten fører MSN til økt omsorg. De ansatte i Hemnes snakker mer uformelt sammen via MSN – om følelser, små og store suksesser og små og store frustrasjoner. Kunnskapsdelingen øker dermed også, sier han.

Masteroppgave

Den tradisjonelle organisasjonshierarkiet blir til en viss grad jevnet ut med økt kontakt og reduksjon av avstand. Større forandringsvilje er også en tendens.

Etter et tre måneders prøveprosjekt som del av masteroppgaven «Ungdommens teknologi – nye samarbeidsmetoder», er fortsatt MSN i bruk i Hemnes.Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.