ARKIVNYHETER

KOMMENTAR: Tafatte statsråder på perrong 19

Joachim Seehusen
20. jan. 2010 - 17:11

«Pressekonferansen» kan summeres opp i en enkel setning: Flytoget skal ta med andre enn flypassasjerer og fjerntogene skal stoppe for å ta med lokalpassasjerer. Til å formidle det trengte regjeringen to statsråder.

Trond Giske så ikke ut som om han trivdes i snøføyka på perrongen.

– Det er jo jeg som har ansvaret for Flytoget, var hans begrunnelse for å være der.

Intet nytt å bringe

Ut over det rene nødtiltaket dette er hadde de to ingenting nytt å bringe. Samferdselsminister Kleppa gjentok at det jobbes på spreng for å oppgradere Oslotunnelen.

Men den tunnelen er allerede sprengt.

– Vi skal vurdere å bygge ny, sa Kleppa.

Hun sa ikke engang "vurderer". Det står rådgivere og entreprenører klare til å prosjektere og bygge dobbeltspor på hele Intercity-trianglet mellom Skien, Lillehammer og Halden, med Oslo som sentrum. Men det foreligger ingen konkrete planer, ingen tidsrammer. Ingenting annet enn vage håp om at det kanskje kan bli realisert en gang.

– Vi skal se på det når Nasjonal Transportplan revideres, sa Kleppa.

Fire nye år

Normalt revideres den etter halvgått løp, det er ennå fire år til.

Vi vet nå forholdsvis mye om situasjonen.

For det første vet vi at dagens jernbanenett er sterkt svekket av sviktende vedlikehold gjennom årtier. Dernest vet vi at kapasiteten er sprengt. Så vet vi at det er bred politisk enighet om å få mer av transporten over på kollektivnettet, og jernbanen spesielt. Det gjelder både persontransport og godstransport. I tillegg vet vi at befolkningen vil vokse sterkt i det sentrale østlandsområdet i de kommende årene, og at behovet for kapasitet på jernbanen derfor vil øke ytterligere.

Dessverre vet vi også at hverken regjering eller Storting viser nevneverdig interesse for å prosjektere en høyst nødvendig oppgradering, selv om den haster.

Skikkelig oppgradering?

All denne kunnskapen gir grunn til å spørre om regjeringen er i stand til å håndtere problemstillinger av en viss størrelse og kompleksitet.

SV har i mange år talt varmt for kollektivtransport og jernbane uten at mange har tatt det veldig alvorlig. Det burde nok flere ha gjort.

Nå ligger alt til rette for at regjeringen tar et initiativ til en skikkelig oppgradering av jernbanenettet. Krisen i vinter har skapt forståelse for at det er nødvendig å sette av store beløp, politisk kunne det knapt vært lettere enn nå. For behovet er så inderlig synlig.

Men alt vi opplever er at to dilettantiske statsråder kommer for å fortelle oss at reglene for hvem som kan reise med hvilke tog er endret. Det lover ikke godt.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.