Kolo Veidekke kan få tre driftskontrakter

Kolo Veidekke kan få tre driftskontrakter
E 69 slynger seg mellom oljetankene i Honningsvåg. Mye tyder på at Kolo Veidekke får ansvaret for drift og vedlikehold av denne vegen fra 01.09.11 til 31.08.16. Bilde: Randi Elvebakken, Finnmarksposten

Ledelsen til Kolo Veidekke er betryggende i områdene Steinkjer og Nordkapp. I området Indre Namdal er det litt spenning. I området Tromsø har Lämminkainen er solid ledelse.

Alle oppdragene gjelder drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger og parallelle gang/sykkelveger i perioden 1.september 2011-31. august 2016.

Kolo Veidekke vil ha 242,5 millioner kroner for området Steinkjer som omfatter seks kommuner i Nord-Trøndelag. Det svenske firmaet Svevia AB ligger nærmest med et anbud på 285 mill. Deretter følger Mesta (346,2 mil.), Maskinentreprenør Anton Letnes (388,5 mill.) og Austad Maskinstasjon (476,5 mill.). De to siste er fra Inderøy.

For området Indre Namdal, som omfatter fem kommuner i Nord-Trøndelag og deler av fire andre, vil Kolo Veidekke ha 213,7 mill. Svevia AB er nr. to med 224,5 mill., mens Mesta er nr. tre med 265,3 mill.

Lämminkainen har en svært betryggende ledelse i området Tromsø med et anbud på 228,5 mill. Den eneste konkurrenten er Mesta som vil har 338,9 mill. Dette området omfatter det meste av Tromsø kommune og hele Karlsøy.

For området Nordkapp som omfatter fire kommuner i Finnmark, ble det også bare gitt to anbud. Kolo Veidekke vil ha 204,6 mill. for jobben, Mesta vil ha 280,1 mill.

Vegvesenet har opsjon på et års forlengelse av kontrakten i alle de fire områdene.Les mer om: