– Kollektivtilbudet må bedres vesentlig

– Kollektivtilbudet må bedres vesentlig
MER BUSS OG BANE: - Prisen er ikke viktig for at folk skal velge å reise kollektivt. Det som er viktig er større pålitelighet og et bedre tilbud, sier miljøvernminister Erik Solheim. Bilde: Truls Tunmo

Dette var temaet under dagens toppmøte ”Framtidens byer” i Oslo.

Hovedformålet i samarbeidsprosjektet mellom blant andre representanter fra regjeringen og næringslivet, er å redusere de samlede klimagassutslippene fra veitransport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområdene, og samtidig å utvikle strategier for å møte fremtidige klimaendringer.Må bedres

– Vi kan ikke redusere klimagassutslippene fra biltrafikken i byene uten et mye bedre kollektivnettverk, en betydelig mer effektiv transportsektor og en innfasing av miljøbiler, sa miljøvernminister Erik Solheim til Teknisk Ukeblad.

Han innrømmet at myndighetene har store utfordringer i forhold til å planlegge hvordan fremtidens byer skal fungere best mulig.

– Vi klarer ikke å få til et kollektivtilbud som er raskere enn det en privatbiler er for å komme seg fra A til B. Men dersom offentlige transporttilbud både blir mer komfortable og mer pålitelige, så tror jeg at mange vil foretrekke å reise kollektivt fremfor å velge bilen, sa Solheim.Pris ikke viktig

– Hvor mye skal det koste å reise kollektivt i forhold til bilbruk?

– Jeg har ikke et konkret svar på det, men jeg tror prisen ikke er avgjørende for folks reisevalg. Det som er viktig, er å gjøre tilbudet så godt og tilgjengelig som mulig.Miljøbiler

– Tror du kollektivtilbudet vil kunne bli så godt i Stor-Oslo at biltrafikken i byen vil bli vesentlig redusert?

– Nei, vi må erkjenne at bilen er kommet for å bli. Kollektivtilbudet må helt klart bli bedre, men like viktig er det å fase inn mer miljøvennlige biler og elbiler, sa Solheim.Bedre koordinering

Han mente også at det er svært viktig å koordinere kollektivtrafikken på tvers av de forskjellige bydelene i hovedstaden.

– Infrastrukturen i hver enkelt bydel kan også helt klart forbedres, men man må huske på at folk stort sett ikke jobber der man bor. Derfor er et betydelig bedre kollektivtilbud mellom bydelene svært viktig, sa Solheim.

Les mer om: