NYHETER

Kollektivfelt på E39 i Kristiansand

En strekning på ca. 1 000 meter av E39 like vest for Kristiansand sentrum skal få kollektivfelt i begge retninger. 3. juni er datoen å merke seg for entreprenører som fortsatt har ledig kapasitet.

Her skal E39 utvides til begge sider for å få plass til kollektivfelt. Gang/sykkelvegen og støyskjermen til høyre skal flyttes lengre ut til siden. (Foto: Google)
Her skal E39 utvides til begge sider for å få plass til kollektivfelt. Gang/sykkelvegen og støyskjermen til høyre skal flyttes lengre ut til siden. (Foto: Google)
25. apr. 2014 - 10:01

Ytterpunktene for strekingen er Kartheikrysset og Rigekrysset. I dag er det kollektivfelt i retning sentrum på det meste av denne strekningen. Ut fra sentrum er det bare ett felt, som er åpent for alle kjøretøyer. Nå blir det et åpent felt og et kollektivfelt i begge retninger på hele strekningen.

For å få plass til utvidelsen, må en gang/sykkelveg som går parallelt med kjørebanen, flyttes til siden. 275 meter støyskjerm langs vegen må fjernes, og nye støyskjermer må settes opp. En lokalveg må legges om over en strekning på ca. 250 meter. Alt dette arbeidet inngår i entreprisen.

Den som får kontrakten skal sprenge 12 000 kbm, legge ut 17 500 kbm i fyllinger, asfaltere 20 000 kvm, bygge 800 kvm natursteinmur og støpe 550 meter betongmur.

Asplan Viak har prosjektert utvidelsen av E39, som har en kostnadsramme på 70 millioner kroner. Dette beløpet omfatter blant annet støyisolering av bebyggelse langs E39. Den jobben settes ut på egen entreprise senere.

Vel 40 millioner skal kreves inn på bomringen rundt Kristiansand, resten dekkes over riksvegbudsjettet.

Høsten neste år er jobben fullført.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.