Knapp svensk ledelse i Mosjøen

Knapp svensk ledelse i Mosjøen
Det svenske firmaet Svevia ligger best an til å få driftskontrakten for området Mosjøen. I dette området ligger den nye E 6 mellom Majahaugen og Flyum i Grane kommune, som ble åpnet i fjor høst. Bilde: Vigdis Ellingsen

164,3 millioner kroner vil svenskene ha for jobben. Veidekke ligger nest lavest med et anbud på 169,9 mill. Tredje og siste anbyder er Mesta med 174,6 mill.

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger og parallelle gang/sykkelveger i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal og deler av Leirfjord.

I dette området er det 203 km riksveger, 430 km fylkesveger og 8,2 km parallelle gang/sykkelveger.

For alle vegene bortsett fra E 6 gjelder driftskontrakten i perioden fra 1. september 2011 til 31. august 2016. For E 6 gjelder den fram til 31. august 2013 med opsjon på forlengelse et år om gangen fram til 31. august 2016. 135 km av E 6 går gjennom det aktuelle området.

Svevia er det svenske motstykket til Mesta. Produksjonsavdelingen ble skilt ut fra Vägverket 1. januar 2009 og omdøpt til Svevia.

Les mer om: