Grønne industribygg

Klimavennlige industribygg er en hard nøtt for byggenæringen

Industrielle prosesser inkluderer ofte varierende temperaturer, damp, vann og kjemikalier. Resultatet blir bygg med mye høyfast betong og stål. Lavkarbon eller massivtre er sjelden et alternativ, og gode klimastandarder mangler.

Dagens fabrikk i Tønsberg skal oppgraderes, en av gevinstene er redusert transport som alene vil spare 690 tonn klimagassutslipp. (Foto: Nortura)
BIM-modellen viser hvordan fabrikken i Tønseberg vil se ut etter oppgradering og påbygging, til sammen nesten 40.000 kvadratmeter. (Illustrasjon: Nortura)
BIM-modellen viser hvordan fabrikken i Tønseberg vil se ut etter oppgradering og påbygging, til sammen nesten 40.000 kvadratmeter. (Illustrasjon: Nortura)

Industrielle prosesser inkluderer ofte varierende temperaturer, damp, vann og kjemikalier. Resultatet blir bygg med mye høyfast betong og stål. Lavkarbon eller massivtre er sjelden et alternativ, og gode klimastandarder mangler.

Nortura oppgraderer sitt anlegg for slakt og skjæring av gris i Tønsberg. Store deler av eksisterende anlegg blir totalrenovert, drøyt 3000 m2 rives og erstattes med nye bygg og 3400 m2 helt nye bygg føres opp. Når ny fabrikk står ferdig i løpet av 2023, bli det totalt 38.800 m2.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå