KLIMA

Klimautslippene øker - søppelberg vokser

2. des. 2008 - 12:44

Totalt ble det sluppet ut 55 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2007.

Oppgangen i 2007 kommer etter to år med reduksjon i utslippene av klimagasser, melder Statistisk sentralbyrå.

Også avfallsmengdene våre øker betydelig. Næringslivets søppelberg øker mest, men også hver og en av oss kastet i gjennomsnitt 429 kg husholdningsavfall i 2007.

Melkøya

Den viktigste årsaken til økningen i 2007 var tekniske problemer i forbindelse med oppstarten av LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

Fortsatt vekst i veitrafikken og økt metallproduksjon var også med på å drive utslippene oppover, mens redusert råoljeproduksjon og installering av ny teknologi i industrien motvirket oppgangen. Utslippene av klimagasser i Norge var nesten 11 prosent høyere i 2007 enn i 1990.

Utslippene av CO2, den viktigste klimagassen, var 44,9 millioner tonn i 2007; en økning på 3,7 prosent fra året før.

Økningen siden 1990 er på hele 29 prosent, og nedgangen i andre klimagassutslipp veier dermed ikke opp for økningen i CO2-utslippene.

De viktigste kildene til utslipp av CO2 er olje- og gassutvinning og veitrafikk, som sto for henholdsvis 29 og 23 prosent av utslippene i 2006. Prosessutslipp fra metallproduksjon sto for 10 prosent av utslippene.

Dramatisk utvikling

Også verdens utslipp av CO2 fra forbrenning av fossile brensler og sementproduksjon har økt dramatisk.

I et historisk perspektiv startet økningen med den første industrielle revolusjonen midt på 1700-tallet. Siden 1751 er rundt 321 milliarder tonn karbon sluppet ut til atmosfæren, og om lag halvparten av dette har skjedd siden midt på 1970-tallet. Utslippene i 2005 er de høyeste som er beregnet i perioden og økningen fra 2004 var 3,8 prosent.

OECD sa i sin rapport Environmental Outlook to 2030, som kom tidligere i år, at uten radikale endringer vil verdens energiforbruk øke med over 50 prosent innen 2030. Rapporten sier også at uten ytterligere tiltak, vil utslippene av klimagasser øke med 37 prosent i 2030 i forhold til nivået i 2005.

Etter at rapporten kom, har det skjedd vesentlige endringer i energiforbruket som en følge av finanskrisen.

Mer søppel

Mens utslippene av NOx (nitrogenoksider) viste en nedgang på 0,6 prosent i fjor, sammenlignet med 2006, øker de synlige avfallsmengdene våre betydelig.

Både husholdningene og næringslivet produserer stadig mer avfall. Siden 1995 har de totale, årlige avfallsmengdene økt fra litt over 7 millioner tonn til nesten 11 millioner tonn. Om lag 2/3 av avfallet går til gjenvinning, som inkluderer både materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Etter 2004 har veksten i avfallsmengder vært sterkere enn veksten i BNP. Det er næringslivets avfallsmengder som har økt mest de siste årene, særlig fra bygg- og anleggsvirksomhet. (©NTB)

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.