Klimatilpasset byggeskikk

Klimapåkjenninger fra nedbør, vind, solstråling og temperatur medfører årlig omfattende skader på bygningsmiljøet. Forståelsen av hvorfor og hvordan skader oppstår, og hvordan de best kan reduseres, betyr mye for planlegging og utførelse av bygningskonstruksjoner.

Norges Byggforskninginstitutt (NBI), Statsbygg, Forsvarsbygg, Husbanken, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Statens bygningstekniske etat (BE) har gått sammen med sentrale aktører i byggebransjen i forskningsprogrammet "Klima 2000 - klimatilpasning av bygningskonstruksjoner".

Programmet ledes av NBI, ble startet opp i 2000 og vil pågå frem til utgangen av år 2005. Totalt budsjett er på 25,9 millioner kroner og består av fjorten ulike prosjekter.