Klimatilpasning: Feil håndtering av overvann kan øke faren for sykdommer

– Alle klimaprosjekter bør undersøke hvilke typer dyreliv det vil tiltrekke.

Klimatilpasning: Feil håndtering av overvann kan øke faren for sykdommer
Bihan-ang Mo Kio Park i Singapore, hvor Rambøll har hjulpet til med klimasikringen – og tatt høyde for økt risiko for mygg og andre uhumskheter.  Foto: Rambøll Studio Dreiseitl

Å holde en del av de økende regnmengdene på overflaten vil som regel gagne både folkehelsen og kommunekassen. Men gjøres dette på feil måte, kan resultatet bli helt omvendt.