Klimasikring: Kommunen har metoden klar for å skille regnvann fra kloakk i løpet av de neste 30 årene

Danske Aalborg ble tidlig klok av klimaskade. Etter en rekke heftige oversvømmelser bestemte man seg for å skille kloakk- og regnvann – men som hovedregel bare når det kan times med andre prosjekter som skal bygges under bakken.

Klimasikring: Kommunen har metoden klar for å skille regnvann fra kloakk i løpet av de neste 30 årene
Illustrasjonsbilde fra et oversvømt sentrum i Wroclaw, Polen, 2010. Foto: Colourbox

Når man likevel må ut og grave, kan man like greit legge ned et ekstra kloakkrør.