OLJE OG GASS

Klimameldingen gir minimale kutt for oljenæringen

Det er usikkert om klimameldingens økte CO2-avgift vil føre til noe som helst utslippskutt for petroleumsnæringen.

Bilde: Håkon Jacobsen

I dag lanserte regjeringen den etterlengtede klimameldingen, som blant annet varsler økte insentiver for elektrifisering av sokkelen.

Et av tiltakene er å øke CO2-avgiften for petroleumsvirksomheten med 200 kroner per tonn, nesten det dobbelte av dagens satser.

Regjeringen sier også at dersom kvoteprisen øker over tid, gir det grunnlag for å redusere CO2-avgiften slik at samlet karbonpris forblir om lag på samme nivå. Samtidig er petroleumsindustrien den næringen som øker mest i utslipp.

I realiteten betyr det at petroleumssektoren slipper unna de store kostnadene og kuttene.

Les også: Dobler klimaavgiften for oljeindustrien

Slipper unna

Oljeselskapenes interesseorganisasjon, OLF, sier også at de ikke har tro på at klimameldingens tiltak vil ha stor effekt.

– Regjeringens klimamelding gir forutsigbare og langsiktige rammevilkår for petroleumsnæringen. Samtidig er det usikkert om økningen i CO2-avgift for næringen vil føre til utslippsreduksjoner, sier OLFs Gro Brækken.

Tekna: – Olje og gass må finansiere klimafond

Får gratiskvoter

Petroleumsnæringen har siden begynnelsen av 1990-tallet betalt CO2-avgift. Fra 2008 har næringen også kjøpt klimakvoter for alle sine CO2-utslipp.

I løpet av disse årene har dette utløst mange tiltak og gitt noe reduksjoner i CO2-utslipp offshore.

Men fra 2013 blir Norge harmonisert med det europeiske kvotemarkedet. Da får oljebransjen gratiskvoter for deler av sine CO2-utslipp på lik linje med tilsvarende bransjer i andre europeiske land.

– Avgiftsøkningen på 200 kroner per tonn på CO2 øker petroleumsnæringens samlede kostnader for CO2-utslipp. Det er likevel usikkert hvor mange nye tiltak i oljebransjen en slik økning i avgiftsnivå vil utløse. De rimeligste tiltak er allerede utløst, mange av de gjenstående mulige tiltak i oljesektoren er svært dyre, sier Gro Brækken.

Les også: CO2-avgiften gir ikke klimakutt

Øker mest i utslipp

Ifølge klimameldingen vil utslippene fra petroleumsvirksomheten øke fra 13,8 tonn CO2-ekvivalenter i 2010 til 14,9 millioner tonn i 2020, gitt anslag for aktiviteten på sokkelen og en videreføring av dagens virkemiddelbruk.

Anslagene for 2020 er oppjustert med om lag 3 millioner tonn siden Klifs tiltaksanalyse fra 2007.

Ingen vet om CO2-avgiften vil føre til noen som helst kutt i utslippene – mest sannsynlig ikke.

Les også: – Klimafond bør dekke elektrifisering

Skuffet over meldingen

Miljøorganisasjonen Zero er også skuffet over klimameldingens tiltak overfor petroleumsnæringen.

– Petroleumssektoren er det området hvor meldingen er svakest. Her vil utslippene vokse mest, og meldingen klarer ikke å underbygge at de vil komme til bunns i dette. Avgiftsøkningen justeres bare tilbake til det den var i 2007, da de rødgrønne først tiltrådde regjeringen, sier Einar Håndlykken i Zero.

Les også: Elektrifisering mulig fra 2016

– Viktig signal

Han får støtte av kollega Kari Elisabeth Kaski.

– Et tiltak vi er fornøyde med er at CO2-avgiften økes. Dette har vi jobbet hardt for. Dessverre blir økningen spist opp av at oljeindustrien får kvoter tildelt gratis fra neste år og en avgiftsnedgang over flere foregående år, men signalet er viktig. Det skal koste å forurense. Men vi må huske på at i realiteten vil det bare nulle ut de reduksjonene oljeindustrien har hatt siden 2008, skriver Kaski i en melding på organisasjonens hjemmeside.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.