Klimakur-rapporten forventer at havbruk tar det største maritime utslippskuttet. Utslippene kommer tvert imot til å øke, mener reder

Utslipp fra havbruksfartøy kommer til å øke betydelig de neste ti årene og ikke reduseres slik Klimakur2030-rapporten legger opp til, mener Rostein-sjef.

Klimakur-rapporten forventer at havbruk tar det største maritime utslippskuttet. Utslippene kommer tvert imot til å øke, mener reder
Gren Bradley har lite tro på at habruksfartøy skal kutte klimagassutslippene de neste ti årene. Foto: privat

Totalt kan det kuttes 7,5 millioner tonn CO₂ fra skip og båter, ifølge Klimakur2030. 6,2 millioner tonn kan kuttes ved hjelp av lav- og nullutslippsteknologi, mens 1,2 millioner tonn kan kuttes ved å bruke ulike former for biodrivstoff. Resten er tenkt kuttet ved hjelp av energieffektivisering.