MARITIM

Klimakur-rapporten forventer at havbruk tar det største maritime utslippskuttet. Utslippene kommer tvert imot til å øke, mener reder

Utslipp fra havbruksfartøy kommer til å øke betydelig de neste ti årene og ikke reduseres slik Klimakur2030-rapporten legger opp til, mener Rostein-sjef.

Gren Bradley har lite tro på at habruksfartøy skal kutte klimagassutslippene de neste ti årene.
Gren Bradley har lite tro på at habruksfartøy skal kutte klimagassutslippene de neste ti årene. Foto: privat

Totalt kan det kuttes 7,5 millioner tonn CO₂ fra skip og båter, ifølge Klimakur2030. 6,2 millioner tonn kan kuttes ved hjelp av lav- og nullutslippsteknologi, mens 1,2 millioner tonn kan kuttes ved å bruke ulike former for biodrivstoff. Resten er tenkt kuttet ved hjelp av energieffektivisering.