KLIMA

Klimakampen trenger et kraftløft fra nord

Strengere klimakrav kan gjøre Norden til verdens mest bærekraftige region, og et kraftsenter for utvikling av grønn teknologi for Norden, Europa og verden.

Topplederne i Skift hadde en samling i i oktober i fjor høst der de møtte klimaminister Espen Barth Eide og ble enige om å øke innsatsen for å bekjempe klimaendringene
Topplederne i Skift hadde en samling i i oktober i fjor høst der de møtte klimaminister Espen Barth Eide og ble enige om å øke innsatsen for å bekjempe klimaendringene Foto: Alexander Eriksson/Skift
23. jan. 2022 - 17:22

Gjennom økt samarbeid og strengere klimareguleringer kan vi bidra til å øke innovasjonstakten, bygge klimaløsninger og skape flere arbeidsplasser. Hvis ikke vi evner å tenke nordisk, vil store globale selskaper komme inn og tenke nordisk for oss.

Tidlig i januar ble resultatene av en stor undersøkelse om klimaambisjoner blant 40 nordiske toppledere offentliggjort. Til sammen representerer deltagerne i undersøkelsen 1,2 millioner medarbeidere og en omsetning på 326 milliarder euro, som tilsvarer 24 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP) i Norden. Undersøkelsen er gjennomført av, Skift Næringslivets klimaledere, svenske Hagainitiativet og finske Climate Leadership Coalition på oppdrag av det nordiske regjeringssamarbeidet Nordisk Ministerråd.

Resultatene viser at nordiske næringslivsledere er dypt bekymret for klimaendringene og konsekvensene av dem. Samtidig ser vi en tydelig vilje til lederskap og handling. Hele 95 prosent av deltagerne i undersøkelsen ser at klimaendringene ikke bare representerer en trussel, men også muligheter.

Pisk og gulrot

For å realisere mulighetene trenger vi mer klimalederskap, både fra næringsliv og myndighetene. Næringslivslederne i undersøkelsen etterspør en effektiv kombinasjon av pisk og gulrot fra myndighetene:

  • Vi trenger økte CO2-avgifter og et velfungerende kvotemarked som tvinger forurenser til å betale. Slike avgifter må følges opp med støtteordninger som bidrar til omstilling til fornybare løsninger.
  • Vi trenger strenge klimakrav i alle offentlige anbud, som presser frem teknologiutviklingen som trengs og favoriserer aktører som satser på klimasmarte løsninger.
  • Vi trenger tydelige reguleringer og lovverk som setter rammene for utviklingen, og vi trenger krav til rapportering på utslipp og bærekraft. Innføringen av lov om bærekraftig finans er et eksempel på slike krav, men kravene må innføres uten at det fører til unødvendig kompliserende byråkratiske prosesser for selskaper som står midt i krevende omstillinger.

Fremskynder 10 år

Næringslivsledere med klimaambisjoner kommer til å fortsette å presse på for at myndighetene bidrar med både pisk og gulrot. Enda viktigere er det at virksomhetene selv tar grep. Et godt

Undersøkelsen blant 40 nordiske toppledere demonstrerer en sterk tro på at mer nordisk samarbeid vil styrke vår posisjon

Bjørn K. Haugland

eksempel er A.P. Møller Mærsk som i 2018 satt en ambisjon om at være klimanøytral i 2050. Forrige uke meldte rederiet at ambisjonen rykkes frem med 10 år.

Samtidig må Nordens bedriftsledere samarbeide mer om å utvikle teknologi, forretningsmodeller, verdikjeder og partnerskap for grønne og bærekraftige løsninger. Det krever et massivt kompetanseløft innen områder som klimaledelse, sirkulærøkonomi og digitalisering.

Ingeniørtradisjoner

Les også

Konsolideringer over landegrensene vil etter hvert tvinge seg fram. Nye suksesshistorier tilhører de som vet å utnytte mulighetsrommet. Vi trenger flere nordiske styrer, selv om eierskapet er norsk. For å lykkes med et kraftløft trenger vi mer og større samarbeid mellom myndigheter og næringsliv og det nordiske regjeringssamarbeidet Nordisk ministeråd må bli en enda sterkere drivkraft og tilrettelegge for samarbeid i det Nordisk næringsliv.

I Norden har vi dype ingeniørrøtter, en teknologikyndig befolkning, god designforståelse og dype lommebøker som til sammen gjør Norden til en perfekt lekegrind for testing av ny teknologi, produkter og tjenester. Ute i verden har Norden alltid fremmet en aktiv og bærekraftig livsstil og vi er likere enn vi tror, med et felles verdisett basert på ærlighet, integritet og redelighet.  Dette er et av våre viktigste fortrinn når vi skal styrke vår konkurransekraft i et europeisk og globalt marked.

Den 1. januar 2022 overtok Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Norge ønsker å styrke det nordiske samarbeidet og satse på et grønt, konkurransedyktig og bærekraftig Norden.

Undersøkelsen blant 40 nordiske toppledere demonstrerer en sterk tro på at mer nordisk samarbeid vil styrke vår posisjon, konkurransekraft og velferd for fremtiden. Et forsterket nordisk samarbeid er avgjørende i en tid der klimaendringene ikke bare representerer en trussel, men også muligheter.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.