KLIMA

Klimagassutslippene gikk ned

ØKER: Fra 1990 til 2009 er klimagassutslippene fra produksjon av fjernvarme mer enn fordoblet fra 1990 til 2009. Illustrasjonsbilde
ØKER: Fra 1990 til 2009 er klimagassutslippene fra produksjon av fjernvarme mer enn fordoblet fra 1990 til 2009. Illustrasjonsbilde Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Mona Sprenger
15. feb. 2011 - 13:23

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at de innenlandske utslippene av klimagasser var 51,3 millioner tonn CO2 -ekvivalenter i 2009, en reduksjon på 4,6 prosent sammenlignet med året før.

Fjernvarmeutslipp

Mens industri og bergverk og olje- og gassutvinning reduserte sine utslipp, skjedde det motsatte i energisektoren. Ifølge SSB har utslippene her tidligere vært små ettersom denne sektoren har vært dominert av vannkraft. Nå omfatter energiforsyningen utslipp fra fjernvarme.

Fra 1990 til 2009 er klimagassutslippene fra produksjon av fjernvarme mer enn fordoblet fra 1990 til 2009, mens energiproduksjonen er mer enn tredoblet i samme periode, ifølge SSBs fjernvarmestatistikk.

Den viktigste energivaren i fjernvarmeproduksjon er avfall, men også flis, elektrisitet, olje og gass er viktige brensler. I tillegg har oppstarten av gasskraftverket på Kårstø bidratt til å øke utslippene kraftig i 2009.

Olje- og gassutvinning

Utslippene fra olje- og gassutvinning gikk ned med 7 prosent fra 2008 til 2009, men ligger fortsatt 76 prosent over nivået i 1990. Utslippene fra produksjonsanleggene offshore dominerer fortsatt utslippene fra olje- og gassutvinning, men den nedadgående trenden fra begynnelsen av 2000-tallet fortsetter.

Utslippene fra landanleggene har økt i perioden på grunn av økt aktivitet ved gassterminalene. I 2007 og 2008 var utslippene fra gassterminalene spesielt høye grunnet oppstartsproblemer på LNG-anlegget i Hammerfest.

Veitrafikk

Det har vært en nedgang i utslippene både fra personbiler og tunge kjøretøyer, mens utslippene fra andre lette kjøretøyer fortsetter å øke.

Dieselsalget har økt hvert år i hele perioden 1990-2009, og på tross av redusert bensinsalg fra 2001 har samlet drivstoffsalg til transport vært økende fram til 2007.

Salget i 2010 indikerer at trenden med voksende forbruk innenfor veitrafikk siden 1990 fortsetter.

HFK øker

CO2 er den største bidragsyteren til utslipp av klimagasser. Utslippene av CO2 steg betydelig i perioden 1990-2007, mens det var utslippsreduksjon i 2008 og 2009.

Utslippene av lystgass og metan har holdt seg forholdsvis stabile i perioden, mens utslippene av perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6) har gått kraftig ned. Utslippene av hydrofluorkarboner (HFK) har imidlertid økt vesentlig fra 1990, skriver SSB på sine nettsider.

Les også: EU straffer elfyrte beredere

Sprengkulde ga oljeboom

– Enova sløser med ressurser

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.