Klimagassregnskap for utbyggingsprosjekt

STORT POTENSIALE: Bygningssektoren har best potensiale for utslippskutt, er klimaforskerne enige om. (Bilde: colourbox.com)
  • nettarkiv

CO2-utslipp: 30 prosent av globale klimagassutslipp kommer fra bygninger. Inkluderer vi transport utgjør bygninger 50%. Dette omfatter både materialbruk, anlegg og konstruksjon, energibruk til drift av bygget samt transport til og fra bygget. I dag har både energibruk i drift og transport av materialene mye større betydning for utslippene enn selve materialbruk. Civitas AS har utviklet en modell for Statsbygg for å beregne klimagassregnskapet for utbyggingsprosjekt. Den skal blant annet gi ny innsikt som hjelp til å ta de riktige klimavalgene. VN

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå