– Klimafond bør dekke elektrifisering

– Klimafond bør dekke elektrifisering
Elektrifisert: Valhallfeltet til BP får strøm fra land. Bilde: BP

Teknisk Ukeblad har i det siste belyst hvordan elektrifisering av sokkelen vil utløse et stort investeringsbehov i det norske kraftnettet. Med dagens ordning vil regningen gå til strømkundene.

Zero mener elektrifisering er helt nødvendig for å kutte norske utslipp av klimagasser, og at oljeselskapene skal ta regningen for kraftnettet.

– Å redusere norske klimagassutslipp helt nødvendig, men dyrt. Med dagens virkemidler er det usannsynlig at man vil komme i nærheten av å nå forpliktelsene i klimaforliket om kutt på 17-19 millioner tonn CO2 i 2020. Det er derfor behov for nye og effektive virkemidler som gjør det mulig å finansiere store klimakutt raskt. Ved å øke CO2- avgiften på norsk sokkel og legge inntektene inn i et klimafond vil en kunne finansiere og gjennomføre betydelige klimatiltak ved de store norske utslippskildene, sier Kari Elisabeth Kaski, rådgiver i Zero.

Klimafond kan dekke utgiftene

Kari Elisabeth Kaski - Zero
VIKTIG KLIMATILTAK: Kari Elisabeth Kaski i Zero vil at oljeinstallasjoner skal få strøm fra land. Natur og Ungdom
ZERO foreslår å øke CO2-avgiften fra petroleumsaktiviteten på norsk sokkel til 756 kr per tonn, og la midlene gå inn i et fond som kan finansiere CO2-fangst og lagring i industrien og elektrifisering av sokkelen.

Ifølge miljøorganisasjonen vil en slik avgift gi en årlig gjennomsnittsinntekt 12 milliarder kroner. Dermed vil fondet være stort nok til å finansiere klimatiltak fra de største forurensningskildene i Norge, mener organisasjonen.

Kaski sier at hun er åpen for at oljeindustrien selv bygger gasskraftkraftverk på land for å forsyne oljeinstallasjoner med strøm.

– Men det forutsetter selvfølgelig CO2-fangst. Det bør etterstrebes en modell for finansiering av CO2-fangst som sørger for mest mulig effektiv og rask implementering av tiltaket.

Du får regningen

Selv om Zeros forslag ikke vil være synlig på strømregningen til nordmenn, blir det likevel det norske folk som må betale det aller meste av tiltaket ettersom oljeselskapene betaler 78 prosent skatt. Og hvis man inkluderer det norske eierskapet i Statoil og Petoro, vil langt over 80 prosent av kostnadene ved elektrifisering bli betalt av norske skattebetalere.

FrP mener drømmen om elektrifisering er korttenkt og urealistisk.

Les mer om: