Klimaendringer gjør malingen dyrere

Overflatesoppen stortrives med mildere klima. Dermed trenger husene hyppigere vedlikehold som vask og overmaling.
FoU-direktør i Jotun, Bent Haflan, sier det vil bli betydelig forskningsinnsats og store utfordringer for Jotun på grunn av klimaendringene. (Bilde: Jotun)
NYE UTFORDRINGER: Jotun står overfor nye utfordringer i malingproduksjonen. (Bilde: Jotun)
RÅTEKART: Disse kartene viser hvor det er lav, middels og høy råtefare på bygninger i landet. (Bilde: Illustrasjon: Sintef)
VIKTIG GRUNNARBEID: Klimaendringene gjør at det er viktigere enn noen gang med riktig grunning og malingssystem for å unngå sopp og råte. (Bilde: Bendiksby, Terje )
  • Bygg

Dette bekrefter FoU-direktør i Jotun, Bent Haflan.

– Malingen vil sannsynligvis bli dyrere på grunn av blant annet betydelige godkjenningsprosesser og dyrere biocider. Dette koster penger, og noen må til slutt betale regningen, sier Haflan.

EU-direktiv

Mildere vintre og mer nedbør har gitt økt hyppighet av overflatesopp på bygninger. Klimaendringene har gjort vekstsesongen lengre for mikroorganismene. Stadig mer ekstremvær stiller krav til nye malingsprodukter. Dette gjør at klimaendringene blir et fokusområde for Jotuns FoU-virksomhet.

– Været gir oss en stor utfordring i form av en betydelig forskningsinnsats både hos oss og hos leverandører som produserer biocider til malingen. Det nye biocid-direktivet (Biocidial Product Direktiv) fra EU, som nylig har trådd i kraft, legger klare begrensninger på hvilke aktive stoffer – biocider – som kan brukes i malingsproduksjonen. Vi må regne med at vi får bruke færre aktive stoffer i fremtiden enn det som tillates i dag, sier Haflan.Nye malingssystemer

FoU-direktøren ser nødvendigheten av å utvikle nye, gode malingssystemer som er designet for å tåle det økende ekstremværet.

– Vi har vært med i et stort prosjekt sammen med Sintef som heter Klima 2000. Agendaen har vært hvordan været vil påvirke bygninger og hvordan man må tilpasse materialer og bygningskonstruksjoner etter endringer i de forskjellige klimasonene i landet. Disse er delt inn i tre såkalte råtesoner som viser hvor det er lav, middels og høy råtefare, sier Haflan.

I Klima 2000 er det kartlagt hvordan råtesonene med høy råtefare har spredd seg.

– Dette påvirker hvilke produkter vi skal selge, men også hva vi skal fortelle forbrukerne i forhold til hvordan de skal bygge opp robuste malingssystemer. Fremover vil det bli enda viktigere enn før med ordentlig forarbeid og grunning som inneholder råtebiocider, sier Bent Haflan.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå