KLIMA

Klimadirektoratet:
Sjokk for klimatiltak i skogen

BEST Å LA SKOGEN STÅ: Ny rapport slår beina under regjeringens skog-strategi for klima.
BEST Å LA SKOGEN STÅ: Ny rapport slår beina under regjeringens skog-strategi for klima. Bilde: colourbox.com
21. feb. 2011 - 15:21

Viktige deler av forslagene til klimatiltak presentert i prosjektet Klimakur, kullkastes i en ny rapport fra Klima- og forurensningsdirektoratet Klif.

Rapporten slår beina under regjeringens mål om å senke klimautslippene og få flere arbeidsplasser ved å utnytte bioenergi fra skogen.

Virkningen blir stikk motsatt av det som beskrives i Klimakur og fra Landbruks- og matdepartementets Stortingsmelding om bruk av skogen som klimatiltak.

Les også: Stoltenberg og Brekk vil tappe karbonlageret i skogen

Verre, ikke bedre

I Klifs rapport Skogen som biomasseressurs slås det nå fast at økt hogst i norske skoger, også om trevirket blir brukt på aller klima-smarteste måte, tvert imot vil øke de norske klimautslippene i 90 år framover.

Trevirket kan brennes framfor fossilt brensel, det kan erstatte betong og stål som materiale og tanken har også vært å utvikle andregenerasjons biodrivstoff på skogråvare.

Men voksende skog har aller størst verdi ved at den fanger klimagassen CO2.

Med økt hogst vil norsk skog fange mindre CO2. Ny, voksende skog vil så gradvis suge til seg CO2. Men det tar så langt tid før skogmassen blir så stor at det altså går 90 år før klimaregnskapet blir positivt.

Men for klimapolitikken haster det mer. Norge og Klimakur har reduserte utslipp i 2020 som siktemål.

Gir kritikerne rett

Dermed sier Klif seg nå enig i kritiske forskeres anmerkninger. Blant annet har SSB-forsker Bjart Holtsmark og energieksperten Hans Goksøyr lenge kritisert ideen om å ta ut mer skog som ledd i norske klimatiltak.

Les også: – Bioenergi gir sjokkvekst i CO2-utslippene

– Vi får lavere opptak av CO2

– Hvordan slår det ut på norske klimautslipp hvis det settes i gang økt uttak av skogen, hvis det samtidig settes i gang aktiv skogskjøtsel?

– Vi får et lavere opptak av CO2 i skogen de nærmeste 90 årene, sier sjefingeniør Elin Økstad i Klif til ABC Nyheter.

– Men opptaket vil reduseres også med dagens hogstnivå fordi skogen begynner å bli eldre og har nådd sitt metningspunkt. Uansett er det viktig med skogskjøtselstiltak, legger hun til.

Overraskelse for landbruksministeren

– Denne rapporten må vel bety en overraskelse for det som har blitt sagt til nå, blant annet fra landbruks- og matminister Lars Peder Brekk om økt hogst til beste for klimaet?

– Den positive klimavirkningen får en jo først etter 90 år, svarer Elin Økstad.

Les også:

Utfordringer i kø for Biowood

70 000 tonn flis råtner i kulden: Gründer vil kaste toppsjef

Europas største pelletsfabrikk: <br/> – Dette er et klimatiltak

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.