OLJE OG GASS

Klimadirektoratet anbefaler ikke oljeboring

Havområdene utenfor Lofoten bør fortsatt være stengt for petroleumsvirksomhet, mener Klima- og forurensningsdirektoratet.
Havområdene utenfor Lofoten bør fortsatt være stengt for petroleumsvirksomhet, mener Klima- og forurensningsdirektoratet. Bilde: Leif Hamnes
Stein Jarle Olsen
2. juli 2010 - 10:19

– Det foreligger et solid faglig grunnlag for å oppdatere forvaltningsplanen. Det bekrefter at områdene som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet og utenfor Lofoten, er svært sårbare og verdifulle. Vi anbefaler at det fortsatt ikke blir åpnet for ny oljevirksomhet i disse områdene, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet, til Klif.no .

Høring

Direktoratet sender nå sin høringsuttalelse til Miljøverndepartementet om det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten.

Klif konkluderer med at det er lav ulykkesrisiko i området, men mener det ikke går an å konkludere når det gjelder den totale miljørisikoen.

– Uhellsscenarioer viser at vi kan få oljedrift mot områder hvor det er sårbare og verdifulle miljøressurser i Barentshavet og i havområdene utenfor Lofoten. Det er behov for flere scenarioer for å vurdere konsekvensene av oljeutslipp i området, blant annet kystnært, sier Hambro.

Styrket beredskap

Direktoratet anbefaler blant annet også at det ikke åpnes for petroleumsvirksomhet i områdene nord for polarfronten og iskanten, at bunnforholdene kartlegges i områdene hvor dette mangler, og at det etableres en permanent styrket kyst- og strandsoneberedskap.

– Utfordringene for beredskapen mot akutt forurensning gjelder både for kystnære områder med kort drivtid til sårbare miljøressurser, og til havområder langt unna hvor det kan være vanskelige værforhold i mørketid og islagte farvann, sier Hambro.

Uforsvarlig

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) slår i sin høringsuttalelse også fast at oljeaktivitet utenfor Lofoten er uforsvarlig. Begrunnelsen er behovet for beskyttelse av havområdet.

– Vi vet ikke sikkert hvor alvorlige konsekvensene vil bli, men forskerne mener at de kan bli dramatiske. Det må vi ta hensyn til ved å være føre-var slik at vi forvalter Barentshavet på en forsvarlig måte, sier DN-direktør Janne Sollie.

Direktoratet mener områdene i Lofoten og Barentshavet trenger bedre beskyttelse enn i dag.

– Lofoten og de andre særlig verdifulle områdene er kjerneområder for den biologiske produksjonen i både Barentshavet og deler av Norskehavet. De er motoren som sørger for at økosystemene fungerer som de skal. Hvert av områdene har sin spesielle og uerstattelige funksjon, men funksjonene kan bli borte dersom den samlede belastningen blir for stor, sier Sollie.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.