Klima for Think

I et samarbeidsprosjekt mellom Think Nordic AS, Sintef og NTNUs avdeling Klima- og Kuldeteknikk, utvikles et klimaanlegg for den norske elbilen Think. Elbilen er objektet for flere diplom- og prosjektarbeider, og flere av oppgavene utføres av utenlandsstudenter som hospiterer ved NTNU.

(kas)

Les mer om: