SAMFUNN

Klima for klimaforskning

Forskningsrådet får fire ekstra millioner kroner til det nye forskningsprogrammet Effekter av klimaendringer, som startet opp i år. Bevilgningene for inneværende år var åtte millioner kroner, mens det til neste år kommer opp i tolv millioner kroner.

- Dette er mindre enn hva vi har bedt om. Men det er positivt at det i det hele tatt blir en påplussing i et ellers stramt budsjett, sier direktør Karin Refsnes i Forskningsrådets avdeling for miljø og utvikling.

Hun forteller at Forskningsrådet har slått sammen flere prosjekter og programmer som dreier seg om klimaforskning, og at den totale potten til dette området neste år kommer opp i over 24 millioner kroner.

Isbjørn

I en pressemelding fra Miljøverndeparetmentet understreker regjeringen at bevilgningene skal styrke det norsk-russiske polarforskningssamarbeidet, med særlig vekt på klimaendringer. Forskningsbasene på Svalbard vil være sentrale i denne satsingen.

Menneskelige aktiviteter, miljøgifter og klimaendringer er i ferd med å påvirke isbjørnene ved Svalbard. Et pålitelig bestandsestimat er et vesentlig utgangspunkt for å kunne overvåke utviklingen og påvise endringer. Regjeringen har derfor avsatt 1,5 millioner kroner for å framskaffe en oversikt over størrelsen på isbjørnstammen ved Svalbard og til å styrke kartleggingen av isbjørnens utbredelse.

Nyere forskningsresultater tyder på at Norge og Russland deler en felles bestand i området Svalbard - Frans Josef Land. Det er derfor tatt et initiativ til at kartleggingen skal skje innenfor rammene av et felles norsk-russisk isbjørnprosjektet, skriver departementet i pressemeldingen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.