Klif mener køprising vil gi bedre helse

Køprising vil bedre folks helse, mener Klima- og forurensingsdirektoratet.
Køprising vil bedre folks helse, mener Klima- og forurensingsdirektoratet. (Bilde: Scanpix)

I en høringsuttalelse skriver Klif at det er positivt og nødvendig at Vegdirektoratet foreslår regelverk som gjør det mulig å innføre køprising.

Høringsuttalelsene gjelder forslaget til forskrift som regulerer innføring av køprising.

Nødvendig

Køprising går ut på at trafikantene må betale et beløp for å benytte bestemte deler av veinettet til bestemte tider.

Utslippene av svevestøv og nitrogendioksid skapte store forurensningsproblemer blant annet i Bergen sist vinter.

– Det er nødvendig å redusere trafikkomfanget og utslippene fra de mest forurensende kjøretøyene slik at befolkningen i norske byer får bedre luftkvalitet. Det er derfor positivt og nødvendig at veimyndighetene foreslår køprising. Dette er ett av få virkemidler som kan redusere utslippene av nitrogendioksid og helseproblemer knyttet til dette, sier direktør Ellen Hambro i Klif.

Differensiert

Klif understreker at prisene må settes riktig slik at køprisingen tilsvarer skaden hver bil påfører miljøet. Dette kan gjøres ved at takstene for å kjøre er høyere på dager med høy luftforurensning i vintersesongen.

Ifølge Klif er det også viktig at takstene skiller mellom kjøretøyer som forurenser mye og lite.

Les også: Norske bilavgifter gir mest CO2-kutt

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå