BYGG

Kleppa truer med byggestopp

LAR MARKEDET STYRE: Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa kan aldri godta at offentlige bygg skal være en salderingspost i  perioder der det ikke bygges privat.
LAR MARKEDET STYRE: Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa kan aldri godta at offentlige bygg skal være en salderingspost i perioder der det ikke bygges privat.Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
3. des. 2007 - 16:47

Universell utforming

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming.

Denne definisjonen er utarbeidet av Center for universal design ved University of North Carolina.

I praksis betyr det at universell utforming skal bidra til at også de med en eller annen form for funksjonshemming skal ha enkel og grei tilgang til et bygg, eller et uteareal.

– Det finnes nesten ingen som oppfyller kravene til universell utforming i dag, sier forsker Per Medby ved Norsk institutt for by og regionforskning.

Over 80 milliarder

Uttalelsen falt da Medby på en pressekonferanse presenterte rapporten Kostnader og virkninger ved universell utforming.

Rapporten er bestilt av kommunaldepartementet og konkluderer med at kostnadene for å oppgradere til universell utforming i verste fall overstiger 80 milliarder kroner.

Dette fordeler seg mellom eksisterende bygg, 24 milliarder, holdeplasser, fergeleier, gang- og sykkelveier. 53 milliarder kroner mens oppgradering av jernbanestasjoner og T-banestasjoner blir opp til 8,8 milliarder kroner.

Skjerper kravene

Finn Aslaksen fra Vista utredning kunne fortelle at mange byggherrer og entreprenører ikke forstår dagens regler.

De som forstår dem overser dem eller velger å tolke dem så vidt at det går langt ut over intensjonene.

Nok er nok

Nå har kommunalministeren fått nok. Hun lover skjerpete regler i den nye Plan- og bygningsloven som blir lagt frem over nyttår, og hun lover strengere bruk av straffereaksjoner.

– Det kan bli snakk om byggestopp, om pålegg om rettelser, gebyrer eller tap av sentral godkjenning, sier Kleppa.

Les mer om: