BYGG

Kleppa lar markedet styre

LAR MARKEDET STYRE: Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa kan aldri godta at offentlige bygg skal være en salderingspost i  perioder der det ikke bygges privat.
LAR MARKEDET STYRE: Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa kan aldri godta at offentlige bygg skal være en salderingspost i perioder der det ikke bygges privat.

Magnhild Meltveit Kleppa er, etter at hun i ekstraordinært statsråd fredag 29. september ble utnevnt som Kommunal- og regionalminister, den viktigste statsråden for norsk byggenæring.

Byggenæringen har tidligere kritisert myndighetene for ikke å konsultere næringen og sjekke om det er kapasitet før større reformer settes i verk. Det siste eksempelet er barnehagereformen.

Offentlige prosjekt ingen salderingspost

– Vil du ta initiativ til at store offentlige utbyggingsprosjekter ikke blir lagt til perioder der det er mangel på kapasitet?

– Svaret på det er rett og slett nei. Jeg kan aldri godta at offentlige bygg skal være en salderingspost i de perioder der det ikke bygges privat. Da blir det selvfølgelig et dilemma at byggene kan bli uforholdsmessig dyre, sier Kleppa.

Vurderer stortingsmelding

Professor Torger Reve sa under åpningen av årets Bygg Reis Deg at det var på høy tid med en stortingsmelding om bygge- anleggs- og eiendomsnæringen. Det er nå 22 år siden den siste kom.

– Det har ikke vært vurdert så langt, men det høres ut til å være en god idé. Det vil jeg se nærmere på, lover Kleppa.

Hun sier hun ønsker å videreføre den tette kontakten forgjengeren Åslaug Haga hadde med byggenæringens organisasjoner. De første kontaktmøter er avtalt med både Byggenæringens Landsforening og Byggekostnadsprogrammet.

Tvil om program

Åslaug Haga nærmest lovet å forlenge Byggekostnadsprogrammet, men etter at statsbudsjettet ble lagt frem hersker det nå tvil om hvordan det går for det femårige programmet som avsluttes i 2009.

Det er budsjettekniske forhold som gjør det vanskelig å avgjøre en forlengelse, forteller Kleppa. – Det betyr at det blir min oppgave å gjøre det jeg kan og foreta de nødvendige prioriteringer slik at man slipper å trappe ned for så å trappe opp igjen.

På huskjøperens parti

Kleppa har etablert et interdepartementalt forum der fem departementer er med, i tillegg til hennes eget, som skal arbeide for å styrke husbyggerens og huskjøperens situasjon.

– Det første møtet har allerede vært. De skal rapportere til meg om hva de jobber med på dette feltet. Myndighetene skal hele tiden være obs på hvor krevende det er å være husbygger og kjøper, sier hun.

Kleppa vil opprette en instans der alle kan få rettledning om alt fra kontrakter til øvrige rettigheter. På neste møtet i den interdepartementale gruppen er forbrukerrådet invitert til å delta.Forsinket PBL

Ny Plan- og Bygningslov var planlagt presentert før jul. Nå er den utsatt til over nyttår.

– Det blir gjerne forsinkelser når en ny statsråd overtar. Vi jobber nå for å få universell utforming som et viktig tema i den nye loven, sier Kleppa. Hun lover også å følge opp Hagas intensjoner om å innføre en form for uavhengig byggekontroll. Kleppa skal diskutere hvordan dette kan løses i praksis med Byggenæringens Landsforening, BNL.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.