Kleppa: En kvart milliard ekstra til rasreparasjoner

Kleppa: En kvart milliard ekstra til rasreparasjoner
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) legger en kvart million kroner ekstra inn i statsbudsjettet til reparasjoner etter ras og flom på vei og jernbane. Bilde: Scanpix

Pengene kommer som en tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for neste år, fordelt på 121 millioner kroner til Jernbaneverket og 104 millioner kroner til utbedringer og reparasjoner på riksveiene.

– Jeg lovte i sommer at vei og jernbane skulle settes i stand etter flom og ras uten at det gikk ut over andre planlagte prosjekter. Nå kommer pengene, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til NTB.

Flompenger

Veipengene fordeles i to nesten like store deler.

51 millioner kroner går til å utbedre og reparere skader på riksveiene i Hedmark og Oppland etter flommen i juni år.

Veier andre steder i landet som fra juli til september ble ødelagt av ras og flom, skal repareres for 53 millioner kroner.

Som en ekstrabevilling kommer det også 50 millioner kroner til planlegging av økte investeringer på riksveiene.

Kostbar brann

Brannen i snøoverbygget på Hallingskeid på Bergensbanen i sommer gjorde skader for 65 millioner kroner på kabler, bygninger og skinner. 40 av disse millionene kommer på statsbudsjettet for neste år.

Nesten halvparten av jernbanepengene – 56 millioner kroner – skal dekke ekstrautgifter til reparasjoner etter flom på Dovrebanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen, Bratsbergbanen og Notodden stasjon.

I tillegg økes tilskuddene til Gardermobanen med 25 millioner kroner etter omfattende vedlikehold med mye telehiv i vår.

Les mer om: