Klarte energikravene med 10 cm tykke vegger – fikk 40 kvadratmeter ekstra boflate

Det er første gang de effektive isolasjonsmetodene er brukt på et bolighus i Norge.

Klarte energikravene med 10 cm tykke vegger – fikk 40 kvadratmeter ekstra boflate
Takket være tynne vegger har eierne av dette huset i Oslo fått 40 kvadratmeter ekstra boareal. Foto: Knut Bjørheim

Tåsen, Oslo: Tykkelsen på ytterveggene i Norge har økt praktisk talt for hver oppdatering av byggeforskriftene. Strengere energikrav har gitt god butikk for isolasjonsprodusentene, men ikke for utbyggere, som har måttet se at mer og mer av byggearealene er blitt spist opp av vegger. Et forslag om å tillate tynnere, mindre energieffektive vegger er nå ute på høring.