ARKIVNYHETER

Klart for tunnel rundt Vossevangen

Portalen midt på bildet er vestre ende av en 110 meter lang kulvert under Bergensbanen. De som vil bygge den, må regne ferdig innen 7. september.
Portalen midt på bildet er vestre ende av en 110 meter lang kulvert under Bergensbanen. De som vil bygge den, må regne ferdig innen 7. september. Bilde: Ill.: Ove Kjensli
9. juli 2010 - 12:24

Utlysningen betyr ikke at snorklippingen er nært forestående. Tunnelarbeidet blir svært krevende. I første omgang er det bare den vestligste delen av tunnelen som skal gjøres ferdig. Den som får kontrakten, skal etablere en 110 meter lang kulvert under Bergensbanen og drive 40 meter fjelltunnel i forlengelsen av kulverten.

Jobben inneholder de fleste oppgaver en entreprenør kan bli stilt overfor - sprenging, graving, spunting, riving av lagerbygg og omlegging av VA-ledninger, veg og jernbane.

Lengden på kulverten skyldes at tunnel skal krysse jernbanen i spiss vinkel. Dessuten ligger krysningspunktet like ved Voss stasjon, så banen har tre spor over tunneltraséen. To av dem er ikke strengt nødvendige for den daglige driften, derfor forlanger Jernbaneverket bare ett åpent spor i hele anleggstiden.

Entreprenøren får et års tid på jobben. Drivingen av fjelltunnelen lyses ut tidsnok til at arbeidet kan igangsettes når den første entreprisen er fullført. Før det skjer, kan ikke en annen entreprenør komme til på stuff.

På østsiden er det heller ikke klart for fjellsprenging ennå. En risikoanlyse som Vegvesenet bestilte, viste at østre påhugg har en uheldig plassering. Det ble derfor bestemt å flytte den i retning vekk fra Voss sentrum. Kommunestyret skal behandle reguleringsplanen på nytt i september, men selv den nye planen skulle bli godkjent da, vil omprosjekteringen av den østligste delen av tunnelen ta så lang tid at man neppe kan komme i gang med drift fra øst før det er klart for neste entreprise i vest.

Flyttingen av påhugget får liten innvirkning på tunnellengden. Den blir ca. 2,4 km som opprinnelig forutsatt. Profilet blir T 10,5 fordi det skal bli et midtfelt med en bredde på en meter mellom feltene.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.