NYHETER

Klart for siste to etapper på E18 Østfold

Endelig er det klart for utbygging av E18 på 6,4 km mellom Riksgrensen og Ørje i Marker kommune og på den 6,2 km lange strekningen Knapstad – Retvet i Hobøl og Ski kommuner.

Fra E18 gjennom Ås kommune. Foto: GoogleMaps
Fra E18 gjennom Ås kommune. Foto: GoogleMaps
7. juni 2013 - 12:39

- Utbyggingen av E18 gjennom Østfold fører til enda tryggere trafikk, økt framkommelighet og bedre miljøforhold langs vegen. Hele E18 gjennom fylket får bedre og mer lik standard.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med et forslag om finansiering og utbygging av E18 på den 6,4 lange strekningen Riksgrensen – Ørje i Marker kommune og på den 6,2 kilometer lange strekningen Knapstad – Retvet i Hobøl og Ski kommuner.

Dette er de to siste prosjektene som inngår i ”E18-delen av Østfoldpakka”. Denne delen av Østfoldpakka omfatter bygging av ny E18 på den i alt 58 kilometer lange strekningen fra Riksgrensen til Retvet i Ski kommune i Akershus, nær fylkesgrensen mot Østfold.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Forslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, tar også for seg revisjon og sluttføring av Østfoldpakka, det vil si et samlet opplegg for finansiering og utbygging av E6 og E18 gjennom Østfold.

- Regjeringen legger opp til anleggsstart på strekningen Knapstad – Retvet i løpet av 2013 og på strekningen Riksgrensen – Ørje i 2014. Begge prosjektene skal åpnes for trafikk i 2016, sier samferdselsministeren.

Utbyggingen av de to prosjektene er anslått å koste i alt 2,07 milliarder kroner. I tråd med vedtak i Østfold fylkeskommune og i berørte kommuner skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger.

 

Riksgrensen – Ørje: 6,4 kilometer ny vegFra Riksgrensen til Ørje sentrum skal den nye vegen legges i en ny trasé. Gjennom Ørje sentrum vil vegen følge dagens trasé. Hele strekningen bygges som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtdeler og redusert hastighet. Prosjektet betyr også at lokalvegnettet ved Ørje sentrum skal opprustes for å bedre forholdene for lokaltrafikk og myke trafikanter. Fylkesveg 21 vil også krysse ny E18 på ei bru i Ørje sentrum. Brua er planlagt som skråstagbru. Prosjektet betyr ellers at dagens vektstasjon ved E18 opprettholdes og utvides med døgnhvileplass for trailertrafikk vestover. Ved Ørje sentrum skal det anlegges rasteplass.

 

 

Knapstad – Retvet: 6,2 kilometer ny firefelts vegPå den 6,2 kilometer lange strekningen fra Knapstad i Hobøl i Østfold til Retvet i Ski i Akershus skal det bygges firefelts veg med midtrekkverk. Strekningen legges i sin helhet i ny trasé. Vegen krysser Hobølelva med ei 300 meter lang bru. Bygging av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120, fra Elvestad sentrum til nytt kryss med E18 nord for Elvestad, inngår også i prosjektet. I tillegg er det planlagt en rasteplass i området ved Knapstad.  

Strekningen fra fylkesgrensen og vestover til Retvet i Ski kommune vil inngå i den permanente løsningen for E18 videre vestover gjennom kommunene Ski og Ås i Akershus.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.