IT

Klart for Siemens-drama i retten

SIER NEI TIL BOT: Ellen Holager Andenæs skal forsvare Siemens Business Services (SBS) i retten.
SIER NEI TIL BOT: Ellen Holager Andenæs skal forsvare Siemens Business Services (SBS) i retten. Bilde: Hansen, Alf Ove

Dette er saken

* Tidligere Siemens-ansatt Per-Yngve Monsen avslørte i 2005 at Siemens AS' datterselskap Siemens Business Services (SBS) overfakturerte Forsvaret for IT-kontrakten FISBasis. Regjeringen satte ned et utvalg som skulle granske alle IKT-kontrakter i Forsvaret.

* Sorenskriver Nils Dalseide ledet utvalget. Rapporten ble levert i juni 2006. Her ble overfaktureringen dokumentert, samt flere tilfeller av smøring av forsvarsansatte, mulig korrupsjon og bedrageri. Hele rapporten ble oversendt Økokrim.

* Økokrim ila 11. desember SBS, som har overlevd som juridisk enhet i Siemens AS, en bot på 9 millioner kroner for forsettlig bedrageri i forbindelse med overfaktureringen. Fra før har Siemens betalt om lag 75 millioner direkte til Forsvaret. Siemens tok betenkningstid på å vedta boten. Fristen gikk ut fredag, etter to runder med utsettelser.

* Under rettssaken mot Atle Karlsvik kom det fram at en rekke forsvarstopper skal ha deltatt på golfturer i Spania.

* Sist vinter ble Dalseide II-utvalget opprettet av Forsvarsdepartementet. Utvalget skulle se på fordeler som bedrifter har gitt til ansatte i Forsvaret i forbindelse med leveranser av varer og tjenester. Rapporten etter Dalseide II er hemmeligstemplet, og oversendt Økokrim.

* I desember siktet Økokrim 12 personer og tre selskaper for korrupsjon, med bakgrunn i Dalseide II-rapporten. Fujitsu Siemens og Siemens AS er blant de siktete. Sentralt står en reise til Alicante i 2004, der det ble betalt for fire offentlige ansatte og ansatte i Forsvaret. Det samlede beløpet dreier seg om 17.400 for overnatting og bevertning. Sakene mot tre av de siktede er senere henlagt.

Ordene "Siemens", "Forsvaret" og "skandale" vil nå bli enda oftere å se på toppen av norske avissider.

I potten ligger et tusentall arbeidsplasser og 40 prosent av alle selskapets oppdrag.

Styret i Siemens Business Services (SBS) nekter å vedta Økokrims bot fra 11. desember på 9 millioner for forsettlig bedrageri mot Forsvaret. Dermed blir SBS-skandalen trukket for retten, med profilerte Ellen Holager Andenæs som Siemens' våpendrager mot Økokrim.

Med viten og vilje?

Det er ordet "forsettlig" som skurrer i selskapets ører.

– SBS har ryddet opp i feilfaktureringen av Forsvaret og betalt tilbake hele det beløp granskerne mente var feil. Vi bestrider imidlertid at feil er skjedd med forsett fra selskapets side, og at vilkårene for straff er til stede, uttaler Andenæs på SBS' vegne fredag ettermiddag.

Les også: I dag gambler Siemens med sine ansatte

– Galimatias

Etter A følger normalt B. Og når et forelegg ikke vedtas, sendes normalt forelegget videre som tiltalebeslutning til tingretten, forklarer førstestatsadvokat Trond Erik Schea i Økokrim.

– Det er ingenting som tyder på at denne saken vil arte seg annerledes, sier Schea, og avliver dermed i praksis eventuelle håp Siemens-ledelsen måtte ha om at boten kunne bli frafalt.

Mannen som i sin tid varslet om overfaktureringene, Per-Yngve Monsen, mener Siemens bør legge vekk alt håp om å vinne saken også.

– Jeg tror ikke Siemens har oversikt over hvor overveldende bevismaterialet mot selskapet er. Jeg vet ikke hvordan Økokrim vil sy sammen en eventuell sak. Men jeg kan snakke for meg selv, som har brukt uhorvelig mange timer på å samle og organisere dokumentasjon om saken. Jeg kan ikke tenke meg at Siemens ønsker rettssak om dette, det ville i så fall være helt galimatias, sa Monsen til tu.no få timer før Siemens' avgjørelse.

Les også: Monsen varsler nye Siemens-avsløringer

Halmstrå

Når Holager Andenæs uttaler seg i pressemeldingen, gjør hun det på vegne av SBS, ikke morselskapet Siemens AS. Også Siemens AS' kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus signerer pressemeldingen med "på vegne av SBS AS".

Skillet mellom mor- og datterselskap vil være retorisk verdifullt å framheve for Siemens i tiden framover. Skulle selskapet bli dømt, representerer dette skillet et halmstrå for Siemens AS i kampen om å unngå utestengelse fra offentlige anbud.

Konsekvensene av et slikt scenario er katastrofale for selskapet: En karantene mot morselskapet fjerner med et pennestrøk 40 prosent av Siemens AS' samlede oppdragsmengde, trolig sammen med minst en tredel av arbeidsstokken på om lag 3 000 ansatte.

Mest på papiret

Datterselskapet Siemens Business Services (SBS) er i dag imidlertid å regne nærmest som en papirkonstruksjon, hvor de svært få ansatte som fortsatt finnes driver med drift av interne IT-systemer i Siemens.

Alt av oppdrag, verdier og de om lag 400 ansatte er overført til svenske WM-data, som i dag holder hus i de samme lokalene SBS i sin tid disponerte i Siemens-parken på Linderud i Oslo.

SBS er i all sin hovedsak beholdt som datterselskap i Siemens AS for å håndtere det juridiske etterslepet etter overfaktureringen, et etterslep som nå altså har tatt en mer omfattende form enn mange antok.

Stille før mediestormen

Passende nok lanseres boken "Muldvarp i Siemens" av varsleren Per-Yngve Monsen med brask og bram i Oslo allerede kommende tirsdag. Monsen lovet allerede da han røpet bokplanene for TU.no i fjor, at sentrale skikkelser i Siemens-ledelsen ville bli "svært avkledd" gjennom det han hadde å fortelle.

Med dagens avgjørelse i tankene, vil Monsen og innholdet i boken havne ytterligere i fokus – i et mediebilde der forsvarstopper og Siemens-sponsede golfturer i Spania allerede preger førstesidene.

I fokus – igjen

Ansatte i Siemens har overfor Teknisk Ukeblad tidligere gitt uttrykk for at det tilsynelatende endeløse fokuset mot bedriftskulturen i Siemens er belastende, spesielt når saken kommer opp igjen i nye vendinger. Hva mener så de ansatte om å lese om arbeidsgiveren i avisenes krimspalter nok en gang?

– Det er klart at trykket på Siemens blir en uønsket merbelastning, sier hovedtillitsvalgt Roy Lund.

Han gir likevel ledelsen støtte i sin avgjørelse, og opplyser at de tillitsvalgte også har deltatt i diskusjonene.

– Vi har tvilt oss fram til dette svaret. De dramatiske konsekvensene ved å vedta boten har vært avgjørende, sammen med ønsket om å vise at organisasjonskulturen i Siemens har gjennomgått store forandringer, sier Lund.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.