NYHETER

Klart for rehabilitering av bybrua i Drammen

Den gamle bybrua i Drammen kommer til å stå i lang tid framover. Nå vil kommunen gjennomføre et omfattende rehabilitering av den. Entreprenører som har lyst på jobben, må gi anbud innen 21. juni.

Hvis den karakteristiske bybrua i Drammen blir borte, vil det tidligst skje om 10-15 år. De som vil rehabilitere den, må gi anbud innen 21. juni. (Foto: Anders Haakonsen)
Hvis den karakteristiske bybrua i Drammen blir borte, vil det tidligst skje om 10-15 år. De som vil rehabilitere den, må gi anbud innen 21. juni. (Foto: Anders Haakonsen)
Anders Haakonsen
25. mai 2012 - 10:30

Bybruas skjebne er et tema som engasjerer mange drammensere. Den krysser den brede Drammenselva midt i byen og er et veldig synlig landemerke, men den er gammel og vil etter hvert kreve store investeringer i vedlikehold og rehabilitering, hvis den skal bli stående.

Brua har 9 spenn og en lengde på 260 meter. Den ble åpnet 6. september 1936. Nesten på dagen 75 år senere ble Øvre Sund bru åpnet vel 700 meter oppstrøms. Først da fikk kommunen valgmuligheter. Før Øvre Sund bru sto ferdig, var det uaktuelt å rive bybrua for å erstatte den med en ny. Det hadde også vært svært vanskelig å utføre rehabilitering som monnet. Man var avhengig av en annen forbindelse over Drammenselva sentralt i byen for å avvikle trafikken i anleggstiden.

10-15 ekstra leveår

Nå er det klart at en eventuell ny bru som erstatning for bybrua ikke vil bli bygd på mange år. Rehabiliteringen som er utlyst vil gi gammelbrua 10-15 ekstra leveår. Hvis brua skal stå etter den tid, må man sette inn større tiltak på de bærende konstruksjonene.

I denne omgangen blir innsatsen konsentrert om det som er over den konstruktive betongen i overbygningen. Fra og med membranen og oppover skal alt skiftes ut. Investeringene vil ikke bare komme til nytte for dem som har ansvaret for vedlikeholdet av brua. Fotgjengere vil også ha glede av det som blir gjort. Det bli lagt gatevarme i fortauene på begge sider.

I forbindelsen med rehabiliteringen vil forholdene bli lagt bedre til rette for funksjonshemmete. Et av tiltakene er at flaggstengene som nå står på fortauene, vil bli flyttet til utsiden av rekkverkene.

Lysregulert i anleggstiden

Inntil september i fjor var det tre kjørefelt mellom fortauene. To av dem gikk i retning Bragernes torg på nordsiden av elva. Etter at Øvre Sund bru ble åpnet, ble kjørebanen innsnevret til to felt. Arealet som ble ledig, ble brukt til å legge sykkelbane mellom fortau og kjørebane på begge sider av brua.

Senere ble brua stengt for privatbiler. Stengingen har sammenheng med arbeid på Strømsø torg på sørsiden av brua. Dette arbeidet er snart avsluttet. På grunn av rehabiliteringen blir det ikke aktuelt å gjenåpne brua for privatbiler nå. I anleggstiden blir det ett felt over brua, som blir reservert busser og drosjer. Trafikken blir lysregulert. Rehabiliteringen skal være fullført innen utgangen av april neste år. Det er ikke avgjort om brua da skal gjenåpnes for privatbiler.

Bybrua var en gang en del av riksveg 40, også kjent som Sørlandske hovedvei. Denne vegen ble omklassifisert til E 18 i 1965. Året etter ble E 18 flyttet fra bybrua til Holmenbrua og Strømsøbrua. Etter at bybrua mistet europavegstatus har Drammen kommune overtatt ansvaret for den.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.