NYHETER

Klart for prekvalifisering av historisk vegkontrakt

Om kort tid starter prekvalifiseringen for totalentreprisen for bygging av nær 17 kilometer firefelts motorveg gjennom Bamble i Telemark.

Redaksjonen
6. okt. 2015 - 14:58

Kontrakten som vil bli inngått, blir den største enkeltkontrakt i norsk veghistorie, i størrelsesorden tre milliarder kroner.

- Kontrakten vil være en totalentreprise med samspill. Derfor innbyr vi til prekvalifisering av entreprenører i første omgang. Den 16. oktober skal vi ha et informasjonsmøte i KS Agenda Møtesenter i Oslo, for entreprenører og rådgivningsbransjen. Her vil vi orientere om prosjektet, informere og diskutere konkurransereglene, forteller prosjekteringsleder Nina Haugland i Statens vegvesen.

 

Jomfruelig terreng

Prosjektet består av 16,8 km ny firefelts motorveg gjennom jomfruelig terreng. Dette er en del av hovedprosjektet E18 Langangen-Dørdal, og skal overføres fra Statens vegvesen til vegselskapet Nye Veier AS, når dette er operativt i 2016.

I prosjektet inngår påkobling til eksisterende E18 ved Rugtvedt inn mot tunnelmunningen til Bambletunnelen Nytt tunnelløp videre nordover vil ligge vest for eksisterende tunnel.

 

Ti bruer

Det er ti bruer på strekningen. Lengden på disse er fra 25 meter til 455 meter. Det er også tre miljøtunneler. En av disse er en ren viltovergang, en er kombinert viltovergang og landbruksveg mens den siste er for etablering av nytt kryss ved Rugtvedt.

Ombygging av toplanskrysset ved Rugtvedt inngår også i prosjektet. Det skal også bygges nytt toplanskryss ved Langrønningen. Der skal det legges til rette for etablering av døgnhvileplass og andre servicetilbud for trafikken. Helt i sør skal ny veg kobles til dagens veg ved Dørdal.

 

Samspill

Prosjektet er en totalentreprise hvorav ansvar for prosjektering og utførelse ligger hos entreprenøren, men det er planlagt å gjennomføre entreprisen i et samspill som samarbeidsform. Byggherren og entreprenøren skal bidra med egne erfaringer og kunnskaper til det beste for prosjekte, med den overbevisning om at de i fellesskap kan få en bedre helhetsløsning enn i tradisjonelle entrepriseformer.

- Byggherre og entreprenør forplikter seg med dette til et åpent, ærlig og tillitsfullt samarbeid, understreker prosjekteringslederen.

Informasjonsmøtet er kunngjort på Doffin.no, det blir avholdt den 16. oktober klokka 10. Selve prekvalifiseringen er planlagt offentliggjort 17. desember.

Den største enkeltkontrakten som er inngått før denne, er for det meste av veglengden på E39 Svegatjørn-Rådal. Den kontrakten har en verdi på vel 2,2 milliarder kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.